Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Hate là gì

UK One of my pet hates (= one of the main things I dislike) is people who use your name all the while when they"re speaking to you.
They find it unpleasant khổng lồ continue sharing each other"s lives, but they bởi vì not start hating their ex-partner.
The other factor that bedevils any system, and which has become one of my pet hates over the years, is jargon.
Các cách nhìn của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của các biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của những bên cấp giấy phép.
nefret etmek, (bir şeyi yapmak zorundomain authority olmakrã dolayı) nefret etmek, istemeden yapmak zorundomain authority olduğunu bildirir…
*

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ American Indian Là Gì ? Nghĩa Của Từ Indian Trong Tiếng Việt

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *