Câu hỏi: Hai năng lượng điện điểm trái dấu có thuộc độ to 10-4/3 C đặt biện pháp nhau 1 m trong parafin có năng lượng điện môi bằng 2 thì chúng

A hút nhau một lực 0,5 N.

B hút nhau một lực 5 N.

C đẩy nhau một lực 5N.

D đẩy nhau một lực 0,5 N.


- Hướng dẫn giải

Pmùi hương pháp giải:

Giải chi tiết:

*


Câu hỏi bên trên ở trong đề trắc nghiệm

- Đề kiểm soát hết cmùi hương - Đề chất vấn không còn chương thơm điện tích điện ngôi trường (đề số 3) Có giải thuật cụ thể
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *