Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

habit
*

habit /"hæbit/ danh từ kiến thức, tập quánto lớn be in the habit of...

Bạn đang xem: Habit là gì

: gồm kiến thức...

Xem thêm: Khám Phá Ý Nghĩa Hoa Hoàng Anh, Hoa Hoàng Anh

to lớn fall inkhổng lồ a habit: lây lan một thói quento break of a habit: vứt một thói quen thể hóa học, tạng người; vóc ngườia man of corpulent habit: người vóc đẫy đà tính khí, tính tìnha habit of mind: tính cách, tính khí (sinh thứ học) biện pháp mọc; giải pháp phân phát triển cỗ áo quần đi ngựa (của đàn bà) ((cũng) riding habit) (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ) áo (đa số là của thầy tu) nước ngoài hễ từ khoác quần áo cho (từ cổ,nghĩa cổ) sinh hoạt, ngụ tại (một nơi nào)
dạngcrystal habit: dạng (quen) tinc thểhabit plane: khía cạnh (phẳng) dạng quenlề thóiLĩnh vực: xây dựngthói quenhabit scoliosis: vẹo xương cột sống vày thói quenopinum habitbệnh nghiện nay dung dịch phiệnbiện pháp phát triểntập quánhabit survey: khảo sát tập quán (tiêu dùng)habit survey: khảo sát tập quán tiêu dùngspawning habit: tập tiệm đẻ trứng (cá)tập tínhschooling habit: tập tính chế tác bè bạn (hễ vật)kiến thức (mua)buying habitkiến thức mualistening habitthói quen nghe (quảng cáo) o dạng § crystal habit : dạng (quen) tinch thể

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): habit, habitual, habitually


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

habit

Từ điển Collocation

habit noun

ADJ. annoying, anti-social, bad, dirty, disconcerting, horrible, irritating, nasty, unfortunate Life has a nasty habit of repeating itself. | charming (often ironic), endearing, good one of his more endearing habits her charming habit of setting fire lớn cats | eccentric, odd | old | daily, regular | personal, sexual, social I found some of his personal habits rather disconcerting. | buying, shopping, spending an effort to change the buying habits of the British public | dietary, drinking, eating, feeding | reading, viewing women"s television viewing habits | drug, smoking trying khổng lồ kiông chồng the smoking habit

VERB + HABIT be in, have She had been in the habit of drinking five sầu or six cups of coffee a day. She"s got some very annoying habits.

He had an irritating habit of singing tunelessly about the house. | acquire, develop, fall into, form, get into lớn, make I had fallen into my old bad habit of leaving everything until the last minute.

Try lớn get into good habits và eat regular healthy meals. Make a habit of noting down any telephone messages. | become Don"t let eating between meals become a habit. | break (yourself of), get out of, give up, kiông xã a difficult habit to lớn break

You must break yourself of the habit. I had got out of the habit of going to lớn the pub. | change

HABIT + VERB change Even last year the nation"s eating habits changed significantly.

PREP. by ~ Much of what we bởi in daily life is done by habit. | out of ~ I sat in my old seat purely out of habit.

PHRASES a creature of habit Horses are creatures of habit và lượt thích to have a daily routine. | force of habit Mr Norris bellowed from force of habit. | the habit of a lifetime It"s hard to change the habits of a lifetime.

Từ điển WordNet


n.

a distinctive sầu attire (as the costume of a religious order)

v.

put a habit on

English Synonym & Antonym Dictionary

habitssyn.: addition clothes costume custom fashion manner nature pattern practice routine tendency trait
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *