A glossy book or magazine has been produced on shiny and expensive sầu paper và contains many colour pictures:

Bạn đang xem: Glossy là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp đầy niềm tin.


Line drawings should be directly reproducible; glossy prints should be furnished for all halftone illustrations.
Glossy photographs should be submitted in standard formats with inclusion of magnification reference when appropriate.
The early handful of studio sets have given way khổng lồ a use of external action và most recently to moody ambient glossy đô thị travelogue style.
It steers carefully away from being in-uenced by the glossy publiđô thị of the lachạy thử "must have" techno gadget.
This slip generally preserves well và is characteristically a wellpolished, clear, glossy bright red.
The book contains some excellent glossy photographic figures and some not so glossy where printed in the text.
The queries were constructed by taking pictures from a glossy magazine, & generating phrases which might elicit a related image.
But, there is another thing that exists behind the glossy surface, the unlimited budget of the client.
Despite the glossy production và its suggestion of sensationalism, the descriptions of what was demonstrated at the sites are sound và informative.
Các quan điểm của các ví dụ không miêu tả cách nhìn của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.

Xem thêm: Huyện Tủa Chùa District - Carte Topographique Tủa Chùa, Altitude, Relief

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *