Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Glee là gì

It followed real show choir và glee club members and teachers as they make their way through the competition.
The character is a former thành viên of the glee club who never finished high school & ended up hitting roông xã bottom.
Her success in the glee club led lớn solo assignments, và she was encouraged khổng lồ complete her studies in voice.
Finn is the star quarterbaông chồng of his high school football team, & risks alienation from his friends by joining the school"s glee club.
There is junior chorus for seventh & eighth graders, & a chorus & a glee club for highschoolers.
She briefly becomes the school nurse, but is asked to step down after giving the glee club pseudoephedrine tablets.
A men"s glee club organized in the early 1920s is still in existence, with third- & even fourth-generation members.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt ý kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Squirting Là Gì, Các Bài Viết Về Squirting, Squirt Ở Nữ Giới Là Gì Và Những Bí Mật Về Squirt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *