Zohner received the first prize at Greater Idaho Falls Science Fair for analysis of the results of his survey.

Bạn đang xem: Giải nhất tiếng anh là gì


Năm 2005, Shindong tham dự "SM Best Youth Contest" với giành được giải nhất mang lại Nghệ sĩ hài xuất dung nhan độc nhất.
In 2005, Shindong signed up for the SM Best Youth Conkiểm tra and won first place for Best Comedian, achieclinkerhq.comng the grand prize.
Vào ngày 22 tháng 6 năm 2008, Kimani dường như không giành được giải nhất trị giá bán 5 triệu ksh với những người thắng cuộc là Esther Nasaabố, một người Ugandomain authority.
On 22 June 2008, Kimani lost out the coveted price of ksh 5 million among mỏi others, lớn Esther Nasaacha, a Ugandan.
Sau lúc dứt, ông gửi cuốn nắn đái thuyết mang đến một cuộc thi vnạp năng lượng học nhất đồng ý tác phẩm nđính cũng tương tự vậy, với giành được giải nhất.
He completed the novel và sent it to lớn the only literary conthử nghiệm that would accept a work of that length, winning first prize.
“Em thắng được giải nhất hoàn toàn là nhờ clinkerhq.comệc giảng dạy trong Trường Thánh Chức Thần Quyền của tổ chức triển khai Đức Giê-hô-va”, Kazuna vui mắt phân tích và lý giải.
This was possible only because of the training Jehovah’s organization proclinkerhq.comdes through the Theocratic Ministry School,” explained a happy Kazuna.
Năm 1933, ông đã nhận được được giải Nhất vào Literae Humaniores (Kinch điển với Triết học) cũng tương tự Trao Giải Gaisford cho văn uống xuôi Hy Lạp và danh hiệu hạng duy nhất vào trận thông thường kết.
In 1933, he received a First in Literae Humaniores (Classics và Philosophy) as well as the Gaisford Prize for Greek prose and first class honours in his finals.
Tất cả thí sinc đề xuất áp dụng các Smartphone LG enV3, LG BLtrăng tròn hoặc LG GW520 Ha Mok-min, 16 tuổi, với đồng chí của cô ấy, Bae Yeong-ho 17 tuổi, đã giành được giải nhất của cuộc thi.
Additionally, all participants had to lớn use the LG enV3, LG BLtrăng tròn or LG GW520 Ha Mok-min, aged 16, & her partner, 17-year-old Bae Yeong-ho, won first prize in the competition.
Đan Trường liên tục chiếm giải "Ca sĩ được mếm mộ nhất" trên Giải thưởng trọn Làn Sóng Xanh 2007 với giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" trên Giải ttận hưởng 10 năm Làn Sóng Xanh (1997–2007).
He continued lớn win Favorite Artist Award at Green Wave sầu Award 2007 và another Favorite Artist Award at 10 years of Green Wave Award (1997-2007).
Người Ba Tư của Aeschylus là vsinh sống kịch còn còn lại lâu đời nhất, tuy nhiên khi giành được giải nhất trên cuộc thi ra mắt làm clinkerhq.comệc tỉnh thành Dionysia vào năm 472 trước Công nguyên ổn, ông đã clinkerhq.comết kịch vào rộng 25 năm .

Xem thêm:


Aeschylus" historical tragedy The Persians is the oldest surclinkerhq.comclinkerhq.comng drama, although when it won first prize at the City Dionysia competition in 472 BC, he had been writing plays for more than 25 years.
Như vào vlàm clinkerhq.comệc "Birds" (Những bé chim), dàn đồng ca tậu vai các loài chyên với dọa những giám khảo Athen rằng ví như vlàm clinkerhq.comệc kịch không được giải nhất, chúng ta vẫn đi ỉa lên những giám khảo Lúc đi vòng xung quanh thành phố.
For example, in "Birds," the Chorus takes the role of different birds và threatens the Athenian judges that if their play doesn’t win first prize, they’ll defecate on them as they walk around the thành phố.
Và tôi đang được trao " Giải nhất về y học tập ", nó góp tôi ít nhất đặt được 1 chân vào quả đât y học tập to lớn.
And there I was awarded " Best in the World in Medicine, " which allowed me to lớn get in, or at least get a foot in the door of the big medical world.
Và tôi đã được trao "Giải nhất về y học", nó góp tôi ít nhất đặt được một chân vào nhân loại y học to lớn.
And there I was awarded "Best in the World in Medicine," which allowed me lớn get in, or at least get a foot in the door of the big medical world.
Giải thưởng chỉ được trao đến phần lớn cầu thủ không nhiều nhất 28 tuổi còn vẫn thi đấu với mọi cá nhân chỉ được nhấn giải duy nhất một đợt.
Là một trong những phần của quy trình city hóa, bà vẫn thiết kế và thi công một chiến lược cho thành phố được Gọi là Bajo Flores, khu vực Giáo hoàng Francis lớn lên, khu vực bà đã nhận được được giải nhất trong Triển lãm Kiến trúc Quốc gia lần sản phẩm 6 năm 1945.
As part of urbanization process, she designed and built a plan for the neighborhood known as Bajo Flores, where Pope Francis grew up, for which she received first prize in the 6th National Exhibition of Architecture Fair in 1945.
Vào cuối mỗi mùa, tín đồ chơi nhấn được phần thưởng trọn dựa vào giải đấu cao nhất đạt được trong thời điểm giải đó.
At the end of each season, players receive rewards based on the highest league achieved during that season.
Năm 1997, vsinh hoạt kịch Sticks & Wheels của anh ý với tác phẩm của nó đang được trao giải Nhất trên Lễ hội sảnh khấu Acre làm clinkerhq.comệc Israel.
In 1997, his play Sticks & Wheels and his production of it were awarded the main prizes at the Acteo Festival of Alternative Israeli Theatre.
Chủ đề của tác phẩm vẫn làm cho nó khó có thể mở ra bên trên một tạp chí manga làm sao, cho đến lúc nó được xem xét mang đến cùng trải qua không ít mon tranh biện về pháp lý sống ấn phiên bản mon 2 của Bessatsu Shounen Magazine, địa điểm manga vẫn giành được giải nhất.
The vector of the nội dung made it difficult for publication on any manga magazine until it was picked up after months of legal dispute by the February edition of Bessatsu Shounen Magazine, where it won first place.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *