*

Bạn đang xem: Giá thành tiếng anh là gì


Về clinkerhq.comCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học viên

Xem thêm:


Các thuật ngữ tiếng anh vào kế toán tài chính

Đây là các từ bỏ giờ anh chăm ngành kế tân oán tài chủ yếu đặc biệt.

Sinh viên kế toán thù nên biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Ngulặng tắc công ty lớn là một trong những thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn hotline trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đang gọi8. Capital expenditure: túi tiền đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn vạc hành11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi12. Working capital: Vốn lưu lại động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần14. Carriage: Chi tiêu vận chuyển15. Carriage inwards: túi tiền vận tải sản phẩm & hàng hóa mua16. Carriage outwards: giá cả vận động hàng hóa bán17. Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu khoCash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặttrăng tròn. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu giữ chuyển khoản mặt21. Category method: Pmùi hương pháp chủng loại22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)23. Clock cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm thông tin tài khoản tkhô nóng toán27. Company accounts: Kế toán thù công ty28. Company Act 1985: Luật cửa hàng năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các lý lẽ kế toán31. Conservatism: Ngulặng tắc thận trọng32. Consistency: Nguyên tắc nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: Chi phí chế biến36. Cost accumulation: Sự tập hòa hợp chi phí37. Cost application: Sự phân bổ bỏ ra phí38. Cost concept: Nguim tắc giá bán tầm giá lịch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá thành40. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần ưu đãi tất cả tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu giữ động48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn49. Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự chống khấu hao60. Reducing balance method: Phương pháp giảm dần61. Straight-line method: Pmùi hương pháp con đường thẳng62. Direct costs: Ngân sách chi tiêu trực tiếp63. Directors: Hội đồng quản trị64. Directors’ remuneration: Thù kyên thành viên Hội đồng quản lí trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu buôn bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu69. Discounts received: Chiết khấu sở hữu hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ bỏ chối71. Disposal of fixed assets: Thanh lý gia sản cố định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các chính sách bút tân oán kép74. Dual aspect concept: Nguyên ổn tắc tác động kép75. Drawing: Rút ít vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: Ngân sách trả trước80. Factory overhead expenses: Ngân sách thống trị phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần gọi thứ nhất85. Fixed assets: Tài sản cầm cố định86. Fixed capital: Vốn cầm cố định87. Fixed expenses: Định phí tổn / Ngân sách vắt định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc vận động lâu dài91. Goods stolen: Hàng bị tiến công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá giá thành lịch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán thù dạng văn bản T98. Impersonal accounts: Tài khoản chi phí tkhô hanh toán99. Imprest systems: Chế độ tạm bợ ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: giá thành loại gián tiếp103. Installation cost: Chi phí lắp ráp, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích những báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued tóm tắt capital: Vốn cổ phần phân phát hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán thù chi phí phân phối theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký kết chung112. Journal entries: Bút toán thù nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Công ty trách rưới nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng tkhô nóng toán thù bằng tiền khía cạnh (tính lỏng/ tính tkhô nóng khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh hao toán118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn119. Loss: Lỗ1đôi mươi. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Phương thơm pháp tiếng máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi bên trên giá bán vốn125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá bán bán126. Matching expenses against revenue: Khế vừa lòng ngân sách cùng với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Ngulặng thứ liệu129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bởi tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes to lớn accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các cây bút toán mở đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi tức đầu tư trong hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi tạo nên tự nhật ký143. Output đầu ra in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia ngân sách cai quản phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia ngân sách làm chủ phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần quá mức148. Paid-up capital: Vốn sẽ góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương pháp quan sát và theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn trang bị chất156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân chia ngân sách định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: Cổ phần chiết khấu gồm tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần khuyến mãi không tích lũy162. Preliminary expenses: Ngân sách khởi lập163. Prepaid expenses: túi tiền trả trước164. Private company: Cửa Hàng chúng tôi tư nhân165. Profitability: Khả năng sinc lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo tiến độ công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: giá thành sản xuất171. Profits: ROI, lãi172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit and loss account: Tài khoản công dụng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *