mãnh liệt·dữ·cuồng bạo·kịch liệt·ác·rừng·hung tợn·rất là khiếp tởm·hết sức khó chịu·khốc liệt·sôi sục·hổ ngươi vô cùng·ác liệt


The major workers of a Pheidole colony, while they may look fierce, are often quite shy and are often the first to lớn flee on any hint of danger.

Bạn đang xem: Fierce là gì


Các bé kiến thợ chủ yếu của một trực thuộc địa Pheđoido, trong lúc chúng hoàn toàn có thể trông khôn xiết ác liệt, hay khá nhút hèn và thường là con thứ nhất chạy trốn ngẫu nhiên dấu hiệu gian nguy nào.
Imperial forces fell baông chồng, và Acting Major Nogi Maresuke of the Kokura Fourteenth Regiment lost its regimental colors in fierce fighting.
Lục quân Đế quốc bị đẩy lùi, với Quyền Thiếu tá Nogi Maresuke của Trung đoàn Kokura sản phẩm 14 mất cả phù hiệu trung đoàn của chính bản thân mình trong một cuộc giao tranh ác liệt.
Homosexuality was fiercely condemned by the Church in 14th-century Engl&, which equated it with heresy, but engaging in sex with another man did not necessarily define an indiclinkerhq.comdual"s personal identity in the same way that it might in the 21st century.
Giáo hội Anh vào gắng kỷ XIV lên án quyết liệt về bài toán đồng tính luyến ái, coi nó nlỗi dị giáo, dẫu vậy tình dục tình dục với cùng một người lũ ông khác không duy nhất thiết được khẳng định nlỗi giải pháp xác minh tương tự trong núm kỷ sản phẩm XXI.
5 Not only did Jesus himself suffer fierce persecution but he also forewarned his followers that the same would happen lớn them.
5 Chẳng các bao gồm Chúa Giê-su bị tóm gọn bớ dữ dội cơ mà ngài còn báo cho môn đồ biết trước là bọn họ cũng trở nên bị bắt bớ như thế.
IBM, as you know, HP.., Sun -- some of the most fierce competitors in the IT world are open sourcing their software, are proclinkerhq.comding portfoltiện ích ios of patents for the commons.
IBM, nhỏng các bạn vẫn biết, HPhường, Sun -- một vài đối phương mạnh độc nhất vô nhị trong lĩnh vực IT sẽ triển khai mã mối cung cấp mở vị trí mềm của mình, cung ứng làm hồ sơ năng lượng của bằng bản quyền sáng tạo mang đến xã hội.
" The Spermacetti Whale found by the Nantuckois, is an active, fierce animal, and requires vast address and boldness in the fishermen. "
" Whale Spermacetti được tìm thấy bởi Nantuckois, là một động vật hoang dã, chuyển động và khốc liệt, và trải nghiệm can dự rộng lớn với táo khuyết bạo trong số ngư dân ".
It was contested fiercely by warlords until the Tokugawa Shogunate won control of it in 1600 as a result of the Battle of Sekigahara in 1600.
Nó đã có được các lãnh chúa tranh giành nóng bức cho đến khi Mạc che Tokugawa giành quyền kiểm soát và điều hành nó sau Trận Sekigahara vào khoảng thời gian 1600.
Females often fiercely defend their cubs from a usurping male but are rarely successful unless a group of three or four mothers within a pride join forces against the male.
Con dòng thường xuyên quyết liệt đảm bảo bọn bé của bản thân ngoài một bé đực đang chiếm giành dẫu vậy thảng hoặc Khi thành công trừ lúc một đội tía hoặc tứ con cháu trong bầy hợp lực cản lại bé đực.

Xem thêm:


Under Kingdom rule, Christ’s followers are learning khổng lồ put off their fierce, animalistic qualities and live sầu in peace và harmony with their spiritual brothers and sisters.
Dưới sự cai trị của Nước Trời, môn đồ Đấng Ki-tô đã học tập để sa thải tính tà khí hăng nhỏng thụ thiết bị với sống hòa bình với anh chị em linh nghiệm.
For men will be lovers of themselves, . . . haclinkerhq.comng no natural affection, not open to any agreement, slanderers, without self-control, fierce, without love of goodness.” —2 Timothy 3:1-3.
Vì bạn ta phần đa tư-kỷ,... vô-tình, nặng nề hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ, dữ-tợn, thù tín đồ lành”.—2 Ti-mô-thê 3:1-3.
15 And out of his mouth proceedeth the word of God, & with it he will smite the nations; and he will rule them with the word of his mouth; & he treadeth the winepress in the fierceness và wrath of Almighty God.
15 Và lời của Thượng Đế tự mồm Ngài ra, với Ngài đã mang nó cơ mà tiến công các dân; cùng Ngài đang cai trị họ bằng lời của mồm Ngài; với Ngài giầy giẫm thùng rượu vào cơn thịnh nộ phừng phừng của Thượng Đế Toàn Năng.
Calamity is heading her way, brewing like one of the fierce storms that sometimes blow in upon Israel from the fearsome wilderness lớn the south. —Compare Zechariah 9:14.
Tai họa đã chờ nó, sẽ đến cùng với nó như một trận bão dữ dội thỉnh phảng phất thổi vào Y-sơ-ra-ên từ bỏ vùng đồng vắng kinh sợ hãi về phía phái nam.—So sánh Xa-cha-ri 9:14.
Englvà, competing fiercely with the Dutch for domination of world trade, opposed Grotius" ideas and claimed sovereignty over the waters around the British Isles.
Anh, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh quyết liệt với người Hà Lan về clinkerhq.comệc thống trị thương mại nhân loại, phản bội đối phần đa ý tưởng phát minh của Grotius cùng tuyên bố độc lập đối với các vùng biển khơi xung quanh quần hòn đảo Anh.
Then, a localized Hutu uprising in 1972 was fiercely answered by the Tutsi-dominated Burundi army in the largest Burundi genocide of Hutus, with a death toll nearing 200,000.
Lúc ấy, một cuộc nổi dậy mang tính chất địa phương của bạn Hutu năm 1972 đã bị quân đội Burundi trong tay tín đồ Tutham lũ áp dã man trong cuộc diệt chủng tín đồ Hutu trên Burundi lớn nhất, với số lượng tín đồ chết lên tới mức 200.000.
Giao toắt con quyết liệt diễn ra trên phố phố thị xã, để cho hàng trăm ngàn fan ở trong cả nhị phía chầu giời.
Dai , speaking in the morning , noted that the two countries are separated by huge differences in culture , ideology and social systems , but added that the economic crisis demonstrated " we are actually all in the same big boat that has been hit by fierce wind & huge waves . "
Dai , nói vào buổi sáng , chú ý là nhì giang sơn bị phân chia giảm bởi sự khác biệt phệ vào vnạp năng lượng hoá , tứ tưởng với hệ thống làng mạc hội , cơ mà thêm rủi ro kinh tế tài chính được biểu lộ " Shop chúng tôi là đích thực tất cả vào cùng một phi thuyền lớn đã trở nên tiến công vì chưng gió dữ dội cùng sóng Khủng . "
Trapped in a crossfire, the leading French warships were battered inkhổng lồ surrender during a fierce three-hour battle, while the centre succeeded in repelling the initial British attack.
Bị kẹt giữa tuyến đường, các tàu hàng đầu của Pháp bị tấn công dữ dội vào một trận chiến kéo dài ba tiếng, đạo quân chủ lực đã hoàn toàn có thể cùng đẩy lùi được đợt tiến công đầu tiên của Anh.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *