Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Famous là gì

Initiates pored over the book"s photographs of famous ancestors, getting me to lớn translate passages, which were then discussed và criticised.
They indeed provided some famous examples of biological invasions which had a catastrophic impact on local biodiversity, leading to the extinction of local species.
Then it gives a detailed description of the various kinds of vowel-length alternations & the famous phenomenon of vowel harmony.
Aao ước the notes constituting the framework are the famous blue notes, and my explanation of the blues mode must begin by defining them.
He also hopes that the text will inspire more historical retìm kiếm inlớn the lifestyle of famous jazz musicians.
None is dominated by a famous-name composer, and few address music that will be familiar to lớn any but a handful of scholars.
In this paper we look at a case where the dementia of a famous author figures in the tributes at her death.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn tả ý kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Bpd Là Gì - Bảng Chỉ Số Thai Nhi Theo Tuần Chuẩn Who Mới Nhất

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *