Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Explosion là gì

*
*
*

explode
*

explode /iks"ploud/ ngoại động từ có tác dụng nổ đập chảy, làm cho xua tan (lý tưởng, ảo mộng...) nội động từ nổ, nổ tung (bom, đạn...); nổ bùngto explode with anger: nổi giận đùng đùng
có tác dụng nổcó tác dụng tiêu tannổnổ mìnLĩnh vực: xây dựngnổ tungexplode pievật dụng thị khoanh cắt rờiexplode pie graphđồ vật thị khoanh được giảm mảnhexplode viewsbản vẽ theo hướng rápexplode viewsráp họa o nổ, làm cho nổ, làm tiêu tan

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): explosion, explosive, explode, exploding, explosively


*

Xem thêm:

*

*

explode

Từ điển Collocation

explode verb

1 blow up

VERB + EXPLODE be liable to The chemical is liable khổng lồ explode on liên hệ with water. | fail to lớn A blast bomb was thrown but the device failed to explode.

2 get angry/dangerous/moving

ADV. literally | suddenly

VERB + EXPLODE be about khổng lồ, be ready to, be phối to A row over public spending is set to lớn explode. | be liable lớn, be likely to | seem khổng lồ

PREP.. inkhổng lồ He suddenly exploded inlớn action. | with She literally exploded with anger.

Từ điển WordNet


v.

show a violent emotional reaction

The trùm exploded when he heard of the resignation of the secretary

destroy by exploding

The enemy exploded the bridge

cause lớn burst as a result of air pressure; of stop consonants like /p/, /t/, và /k/drive from the stage by noisy disapprovalshow (a theory or claim) to lớn be baseless, or refute and make obsolete

English Synonym & Antonym Dictionary

explodes|exploded|explodingsyn.: blow up burst erupt

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *