Even if là 1 trong những nhiều từ thông dụng vào tiếng Anh. Hãy cùng clinkerhq.com mày mò Even if nghĩa là gì, cấu tạo và cách dùng nó như thế nào nhé!


Even if là gì?

Even if là từ bỏ ghép của nhị trường đoản cú đơn chiếc nhưng đều phải sở hữu ý nghĩa vào tiếng Anh:

Even: Thậm chí, tức thì cả…If: Nếu, mang sử, với điều kiện…

Khi phối hợp cả hai, Even If Có nghĩa là trong cả khi, cho dù…

Cấu trúc với cách cần sử dụng Even If vào giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc: Even if + S + V, S + V

Cách dùng:

Even If là một trong những kết cấu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh dùng làm nhấn mạnh vấn đề điều kiện, trường hợp làm sao đó dù là xẩy ra hay là không cũng không ảnh hưởng cho tới mệnh đề chủ yếu.

Bạn đang xem: Even if là gì

Ví dụ:

Even if John is hungry, he only eats a bit. (mặc khi khi đói, John cũng chỉ nạp năng lượng một chút).

We still go khổng lồ school even if it is rains. (Chúng tôi vẫn đi học trong cả lúc ttách mưa).

Even if Hoa had the money, she wouldn’t build a big house. (Cho cho dù Hoa có chi phí, cô ấy sẽ không xây một ngôi nhà lớn).

Sự khác biệt thân Even though với Even if

Even if: mặc khi khi

Even if thường được dùng Lúc nói đến tình huống không thực sự, giỏi chưa chắc chắn có xẩy ra hay là không. Ví dụ:


I am going out at the weekover even if it is raining.

Xem thêm: Nhận Định Giải Daesang Là Gì? Bonsang Là Gì ? Bonsang Là Gì Trong Kpop?

Rõ ràng, tại chỗ này, người nói không biết cuối tuần bao gồm mưa hay là không tuy nhiên chúng ta vẫn đi ra bên ngoài.

Even though: Dẫu rằng

Even though hay được sử dụng lúc nói đến tình huống có thật nhằm miêu tả một thực tiễn xuất xắc thời gian mà lại bạn nghĩ về điều nào đó là đúng. Ví dụ:

I am going out at the weekkết thúc even though it is raining.

Ở trên đây, fan nói đang biết cuối tuần tất cả mưa nhưng ko quan tâm tới điều này, chúng ta vẫn vẫn đi ra bên ngoài.

các bài luyện tập vận dụng

Bài 1: Điền các từ if ,even, even if hoặc even though vào vị trí trống

His Spanish isn"t very good .... he"s lived in Spain for three years..... with the heating on,it was very cold in the house.I couldn"t sleep .... . I was very tired.The bus leaves in five minutes, but we can stil catch it .... we run.The bus leaves in two minutes. We won"t catch it now .... we run.His Spanish isn"t very good – .... after three years in Spain.I won"t forgive them for what they did, .... they apologise..... I hadn"t eaten anything for 24 hours, I wasn"t hungry.

Bài 2: Tìm và sửa lỗi không nên trong câu:

Even I had a headache, I enjoyed the movie.She eats anything. She eats even when raw potatoes.Niông chồng is selfish. Even if I can’t help liking hyên ổn.I will bởi it even it hurts me.My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án:

Bài 1:

Even thoughEvenEven thoughIfEven ifEvenEven ifEven though

Bài 2:

Even ⇒ Even thougheven when ⇒ evenEven if ⇒ Even soeven ⇒ even ifeven if ⇒ even though
Chia sẻ bởi:
*
Vy Vy
clinkerhq.com
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *