2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chulặng ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Toán & tin3.3 Xây dựng3.4 Điện3.5 Kỹ thuật chung /i"rek∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự đứng thẳng; sự dựng đứng Sự dựng lên, sự xây dựng; công trình xây đắp ( (nghĩa đen) và (nghĩa bóng)) (sinh vật học) sự cương; tâm trạng cương cứng (kỹ thuật) sự ghnghiền, sự lắp ráp (toán thù học) sự dựng (hình...)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự dựng, sự thêm ráp

Tân oán & tin

sự thêm đăt

Xây dựng

lắp dựng sự dựng, sự thêm dựng

Giải mê say EN: Any structure that is erected, especially a building or bridge.Giải ham mê VN: Bất kỳ cấu tạo làm sao được dựng lên, đặc biệt là một tòa bên hoặc cầu.

sự xây lắp

Điện

câu hỏi lắp ráp câu hỏi xây dựng

Kỹ thuật phổ biến

sự dựngcrane erectionsự dựng buộc phải trục sự dựng thêm sự ghnghiền sự lắp ráp sự gắn ráp sự chế tạo

Bạn đang xem: Erection là gì

Cơ - năng lượng điện tử, Kỹ thuật phổ biến, Tsay đắm khảo tầm thường, Thông dụng, Toán thù & tin, Từ điển oxford, Xây dựng, điện,
*

*

*

*

Xem thêm:

*

Quý Khách vui mừng đăng nhập nhằm đăng thắc mắc tại đây

Mời các bạn nhập câu hỏi tại đây (hãy nhớ là nêm thêm ngữ chình họa và nguồn chúng ta nhé)
Các chi phí bối giúp em dịch từ này với: "Peg" vào "Project Pegs". Em không tồn tại câu lâu năm mà chỉ bao gồm các mục, Client tất cả có mang là "A combination of project/budget, element and/or activity, which is used khổng lồ identify costs, dem&, and supply for a project". Trong giờ Pháp, nó là "rattachement"
Mọi fan đến em hỏi trường đoản cú "hail" nên dịch nạm nào ạ? Ngữ cảnh: truyện viễn tưởng trong thế giới bao gồm phép màu,"The Herald spread her arms wide as she lifted her face khổng lồ the sun, which hung bloody và red above sầu the tower. "Hail, the Magus Ascendant," she breathed beatifically, her voice echoing off the ring of ruined columns. "Hail, Muyluk!"
Sáu que Tre "I have sầu a wildly incomplete education" là cách nói nhấn mạnh vấn đề tương tự như nlỗi "tao thiếu thốn học tập gớm luôn". Người tngày tiết minh là ông Robert Downey tài tử đóng phyên ổn.
Nhờ mọi tín đồ giúp đỡ dịch câu này ạ: "This proposal reflects FDA’s commitment lớn achieving the goals for the Reinventing Food Regulations part of the President’s National Performance reviews (hereinafter referred lớn as Reinventing Food Regulations)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *