(definite article) A 17th & 18th-century philosophical movement in European history; the Age of Enlightenment or Age of Reason emphasizing rationalism.+3 khái niệm
The Age of Enlightenment was marked by the work of biologist Buffon và chemist Lavoisier, who discovered the role of oxygen in combustion, while Diderot & D"Alembert published the Encyclopédie, which aimed khổng lồ give sầu access to lớn "useful knowledge" to the people, a knowledge that they can apply lớn their everyday life.

Bạn đang xem: Enlightenment là gì


Thời kỳ Khai sáng tất cả vệt ấn là công trình của phòng sinh đồ học Buffon cùng công ty hoá học Lavoisier, là tín đồ phát hiện nay mục đích của ôxy vào sự cháy, còn Diderot với D"Alembert xuất bạn dạng Encyclopédie nhằm mục tiêu cung ứng có nhân dân lối tiếp cận "kỹ năng và kiến thức hữu dụng", kỹ năng mà họ có thể vận dụng vào sinch hoạt hay nhật của chính bản thân mình.
To begin with, he had to lớn enlighten the Corinthians as to lớn the mistake they were making in forming personality cults around certain indiclinkerhq.comduals.
Trước hết, ông bắt buộc làm sáng tỏ lầm lỗi của bạn Cô-rinh-sơn là họ tôn sùng một số trong những tín đồ lỗi lạc như thế nào kia.
(Hebrews 3:7-13; Psalm 95:8-10) How urgent it is, therefore, that we remain transformed in mind & enlightened in heart!
If you substitute the word blogosphere, of the Internet today, it is very true that his understanding is probably very enlightening now.
They were also enlightened as to lớn the gross error of the churches’ teachings on hellfire và the Trinity.
Họ cũng được soi sáng để phân biệt sự sai lạc rõ nét của các sự dạy bảo về địa ngục và Chúa Ba Ngôi của những nhà thờ.
As these men continue khổng lồ study the Bible và observe sầu the progressive sầu outworking of God’s purposes, the fulfillment of prophecy in world events, & the situation of God’s people in the world, they may at times find it necessary to make enlightened adjustments in the understanding of some teachings.
Trong Lúc những người dân này liên tiếp giao lưu và học hỏi Kinh-thánh cùng quan liêu liền kề ý muốn của Đức Chúa Trời từ từ được thực hiện, lời tiên tri được ứng nghiệm trong số thay đổi vậy thế giới cùng yếu tố hoàn cảnh của dân tộc bản địa Đức Chúa Ttách trên nhân loại, đôi khi chúng ta thấy cần được điều chỉnh một phương pháp sáng suốt một đôi điều chưa được hiểu rõ.
“I will impart unkhổng lồ you of my Spirit, which shall enlighten your mind, which shall fill your soul with joy;
“Ta đang truyền mang lại ngươi Thánh Linc của ta, là Đấng vẫn soi sáng trung tâm trí ngươi, là Đấng đã khiến cho vai trung phong hồn ngươi tràn trề niềm vui.
It enlightens minds, fills our souls with joy, teaches us all things, và brings forgotten knowledge lớn our remembrance.
Ân tứ này soi sáng vai trung phong trí, làm cho tràn trề tâm hồn bọn họ với niềm vui, dạy dỗ bọn họ toàn bộ hầu hết điều, cùng đem lại sự gọi biết về những điều vẫn quên mang đến cùng với trí tuệ của bọn họ.
The Big Buddha was constructed beginning in 1990, & was finished on 29 December 1993, which the Chinese reckon as the day of the Buddha"s enlightenment.

Xem thêm:


Bức tượng được phát hành bước đầu vào năm 1990, với được hoàn thành vào trong ngày 29 tháng 12 năm 1993, mà lại Trung Quốc coi là ngày của sự giác ngộ của Đức Phật.
In the essay "What is Enlightenment?", Michel Foucault proposed a concept of critique based on Kant"s distinction between "private" và "public" uses of reason.
Trong đái luận “ Knhị sáng là gì”, Michel Foucault chỉ dẫn 1 có mang Đánh Giá dựa trên sự rành mạch cách thực hiện “cá nhân”(private) cùng “công cộng”(public).
The issues included the legal & economic Jewish disabilities (e.g. Jewish quotas and segregation), Jewish assimilation, Jewish emancipation & Jewish Enlightenment.
Các sự clinkerhq.comệc bao gồm sự tàn phế của tín đồ Do Thái phù hợp pháp với tài chính (ví như hạn ngạch men của người Do Thái và sự phân chia), sự đồng bộ của bạn Do Thái, sự giải pchờ Do thái với Do Thái Giác ngộ.
In recognition of their need to build up endurance, Paul said: “Keep on remembering the former days in which, after you were enlightened, you endured a great conthử nghiệm under sufferings.”
Nhận biết chúng ta rất cần phải trau dồi thêm tính chịu đựng đựng, Phao-lô nói: “Hãy ghi nhớ lại phần đa ngày thungơi nghỉ trước, thời vừa được sáng soi, đồng đội đã đề xuất Chịu đựng bao là khổ sở xông đánh” (Hê-bơ-rơ 10:32, Nguyễn cố kỉnh Thuấn).
This, reacting khổng lồ a world dominated by Enlightenment rationalism, expressed a lãng mạn clinkerhq.comew of a Golden Age of chivalry.
Chính vấn đề này, đáp trả một trái đất thống trị vày chủ nghĩa khai sáng duy lý, đang biểu hiện ý kiến thơ mộng về Thời kỳ Hoàng kyên ổn của hiệp sĩ.
God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions lớn vày good, enlightenment—sometimes in the khung of tiny seeds of thoughts which if reverenced và nourished can grow into spiritual redwoods.
Những câu vấn đáp của Thượng Đế đến bằng tiếng nói nhỏ dại vơi êm ái—số đông cảm giác bình yên hoặc yên ủi, những tuyệt hảo để làm điều thiện tại, sự soi sáng—nhiều khi dưới hình thức của những ý nghĩ về có thể nhỏ tuổi nhặt y như phân tử tương đương, tuy vậy hoàn toàn có thể lớn mạnh không ít trường hợp được suy ngẫm và kính trọng.
Paul spoke of some who were ‘once enlightened, had tasted the heavenly free gift, but had fallen away.’
Phao-lô nói tới vài ba bạn «đã có được soi-sáng sủa một lượt, đã nếm sự ban-mang lại từ bên trên ttách, dự phần về thánh-linc, nhưng lại vấp-ngã» (Hê-bơ-rơ 6:4-6).
In 1860, in The Ciclinkerhq.comlization of the Renaissance in Italy, Jacob Burckhardt delineated the contrast between the medieval "dark ages" and the more enlightened Renaissance, which had reclinkerhq.comved the cultural and intellectual achievements of antiquity.
Vào năm 1860, trong cuốn nắn “The Ciclinkerhq.comlization of the Renaissance in Italy”, Jacob Burckhardt vẫn vén ra sự tương bội nghịch giữa “Thời kỳ Tăm tối” trung thế kỉ cùng Thời kỳ Phục Hưng được khai sáng nhưng khi đó hồi sinh phần lớn thành tích văn hóa và tri thức của thừa khđọng cổ xưa.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *