Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Endorse là gì

*
*
*

endorse
*

endorse /in"dɔ:s/ (indorse) /in"dɔ:s/ ngoại cồn từ chứng thực ẩn dưới (séc...); viết ẩn dưới, ghi phía sau (một văn kiện) xác nhận; tán thành (khẩu ca, chủ kiến...); (thông tục) chứng thực quality được lăng xê (của món sản phẩm...)to endorse over ủy quyền (hối hận phiếu...)an endorsed licence bởi lái xe bị ghi (bởi vì vi vi phạm lệ); môn bài bị ghi
bảo lãnhbối thựendorse a bill: bối thự một phiếu khoánendorse in blank: bối thự chừa trốngendorse in blank: bối thự không ghi tênchuẩn nhậnchuẩn yđồng ýđồng ý, chấp nhậnký hậuendorse a bill (khổng lồ...): cam kết hậu một phiếu khoánendorse in blank (to lớn...): ký kết hậu không ghi tênendorse in blank (to...): ký kết hậu chừa trốngcam kết hậu (ân hận phiếu đưa ra phiếu)ký hậu (hối hận phiếu, đưa ra phiếu)phê chuẩn

Từ điển chuyên ngành Pháp luật

Endorse: (1) Ký thương hiệu vào tư liệu pháp lý. (2) Ký tên vào tư liệu cho phép ủy quyền đúng theo pháp. (3) Chấp thuận. (4) Văn uống khiếu nại đính thêm km nhằm hiệu đính/sửa đổi giỏi bổ sung mang lại tư liệu.


*

Xem thêm:

*

*

endorse

Từ điển Collocation

endorse verb

ADV. enthusiastically, firmly, heartily, strongly, warmly, wholeheartedly | entirely, fully | overwhelmingly, unanimously | broadly The government has broadly endorsed a research paper proposing new educational targets for 14-year-olds. | explicitly, implicitly The plan does not explicitly endorse the private ownership of land. | formally, officially | publicly | effectively

VERB + ENDORSE fail to lớn, refuse to

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

Transferring asset ownership by signing the baông chồng of the asset"s certificate.

English Synonym & Antonym Dictionary

endorses|endorsed|endorsingsyn.: O.K. accept approve sầu certify confirm pass ratify sign support validate
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *