In this reconstruction, Wahkare is the last Herakleopolichảy king bearing the name Khety, & the cruel Achthoês founder of the 9th Dynasty is identified with Meryibre Khety, và the House of Khety must refer to lớn hlặng instead.

Bạn đang xem: Dynasty là gì


Trong sự phục dựng này, Wahkare là vị vua Herakleopolis sau cuối sở hữu thương hiệu là Khety, với vị vua Achthoês độc ác, fan gây dựng đề xuất vương triều thứ 9, được đồng hóa với Meryibre Khety, với triều đại của Khety nắm vào đó đề nghị nói đến ông ta.
After being elected by an overwhelming vote as president in 1936, Somoza García resumed control of the National Guard & established a dictatorship and Somoza family dynasty that would rule Nicaragua for more than 40 years.
Sau Lúc thắng lợi trong một cuộc bầu cử tổng thống cùng với công dụng áp hòn đảo vào thời điểm năm 1936, Somoza Garcia liên tiếp kiểm soát Cảnh tiếp giáp Quốc gia với thành lập một cơ chế độc tài cùng gia đình trị kẻ thống trị Nicaragua trong rộng 40 năm.
Although kings in their own right, leading members of the Crovan dynasty paid tribute lớn the Kings of Norway và generally recognised a nominal Norwegian overlordship of Mann and the Hebrides.
Mặc cho dù các vị vua theo quyền của mình, các thành clinkerhq.comên số 1 của triều đại Crovan sẽ clinkerhq.comnc danh những vị vua của Na Uy cùng nhìn toàn diện được bằng lòng một sự thoá mạ danh vọng của Na Uy và đảo Mann cùng Hebrides.
Reconstructions of the well known Palermo Stone, a blachồng basalternative text table presenting the yearly events of the kings from the beginning of the 1st dynasty up lớn king Neferirkare in the shape of clearly diclinkerhq.comded charts, leads to the conclusion that Nebra & his predecessor, king Hotepsekhemwy, ruled altogether for 39 years.
Quá trình phục dựng lại tnóng bia đá Palermo khét tiếng, nhưng mà bên trên kia bao gồm ghi chxay lại những sự khiếu nại hàng năm của những vị vua bắt đầu trường đoản cú triều đại trước tiên cho đến vua Neferirkare, đã giúp mang lại Kết luận rằng Nebra với vị tiên vương vãi trước đó là vua Hotepsekhemwy đã giai cấp tổng số trong 39 năm.
Following the various dynasties ruling the Kingdom of Sicily, it was an Aragonese-Spanish possession before being united in the Kingdom of Italy in the mid 19th century.
Sau nhiều triều đại thống trị quốc gia Sicilia, nó thuộc sở hữu của Nhà Aragon-Tây Ban Nha trước lúc thống độc nhất vô nhị và biến một trong những phần của Vương quốc Ý và thời điểm giữa thế kỷ 19.
Both sides of the throne bear inscriptions identifying the work as a portrait of Sahure made on the orders of Senusret I. Another indication that Sahure had not faded from memory during the Middle Kingdom is the Westcar Papyrus, which was written during the 12th Dynasty.
Cả phía hai bên của chiếc ngai xoàn phần đông tự khắc dòng chữ lưu lại rằng tác phẩm này là một bức chân dung của Sahure và nó được tạo thành theo chiếu chỉ của vua Senusret I. Một tín hiệu không giống cho biết Sahure đang không biến thành quên khuấy theo thời gian vào thời kỳ Trung vương quốc chính là cuộn giấy cói Westoto, nó được clinkerhq.comết bên dưới thời kỳ vương triều máy 12.
Some of the Abusir Papyri discovered in Khentkhaus II"s temple and dating lớn the mid- khổng lồ late Fifth Dynasty mention the mortuary temple & funerary cult of Neferefre.
Một số cuộn giấy cói Abusir, được phạt hiện nay trong ngôi thường của Khentkhaus II cùng gồm niên đại ở trong tầm trường đoản cú quá trình thân đến quá trình cuối triều đại máy năm, đề cùa đến ngôi đền tang lễ cùng giáo phái tang lễ của Neferefre.
You will, we hope, allow us, as representatives of the Hohenzollern dynasty and the royal house of Prussia, lớn congratulate you và the Führer on the lathử nghiệm of your astounding series of great clinkerhq.comctories.
Chúng tôi hi vọng ngài đang chất nhận được Shop chúng tôi với tư bí quyết là tín đồ đại diện thay mặt triều đại Hohenzollern và hoàng gia của Prussia, chào mừng ngài và quân team trong ngày tiên tiến nhất của hành trình đầy đủ chiến thắng vĩ đại của chính bản thân mình.
This name appears already on artefacts surclinkerhq.comclinkerhq.comng from Nynetjer"s lifetime và Egyptologists such as Wolfgang Helông xã và Toby Wilkinson think that it could be some kind of forerunner of the golden-Horus-name that was established in the royal titulature at the beginning of 3rd dynasty under king Djoser.
Tên Gọi này xuất hiện trên một trong những đồ tạo thành tác còn sót lại tự triều đại của Nynetjer cùng các công ty Ai Cập học nhỏng Wolfgang Helông xã với Toby Wilkinson cho là phía trên có thể là dạng chi phí thân của thương hiệu Horus-tiến thưởng nhưng về sau đã có được hợp thức hóa vào thương hiệu hiệu hoàng tộc bên dưới thời trị bởi của vua Djoser.
Consequently, fewer efforts were devoted to the construction of pyramid complexes than during the Fourth Dynasty và more lớn the construction of sun temples in Abusir.
Do đó có ít cố gắng nỗ lực phần lớn giành cho vấn đề xuất bản những kyên tự tháp, khu vực tinh clinkerhq.com rộng trong triều vật dụng 4 với nhiều hơn thế nữa để thiết kế ngôi đền thờ khía cạnh ttránh sinh sống Abusir.

Xem thêm:


Ryholt believes that the Canaanite 14th Dynasty was already in existence at the time, forming an independent realm controlling at least the Eastern Nile Delta.
Ryholt tin tưởng rằng vương triều đồ vật 14 nơi bắt đầu Canaan vẫn tồn tại vào thời điểm này, tùy chỉnh cấu hình nên một quốc gia chủ quyền mà lại đã kiểm soát và điều hành ít nhất là Khu Vực miền đông châu thổ sông Nile.
The music for the hypothetical portion of each Story Mode is taken from earlier Dynasty Warriors installments, with four pieces specifically remixed for this game (one each from Dynasty Warriors 3, 5, 6, và 7).
Âm nhạc cho phần đưa định của mỗi Story Mode được đem từ những phần Dynasty Warriors trước đó, với bốn bạn dạng reset quan trọng đặc biệt dành riêng cho game này (từng chiếc lấy tự Dynasty Warriors 3, 5, 6 cùng 7).
At the same time, as the ruling Manchus had become increasingly sinicized & population pressure in Trung Quốc proper emerged, the dynasty began lớn abandon its earlier attempts to lớn block Han Chinese trade penetration và settlement in the steppe.
Đồng thời, lúc chính quyền Mãn Châu ngày dần trnghỉ ngơi phải biệt lập trường đoản cú với áp lực dân sinh sinh hoạt Trung Hoa đã mở ra, triều đại bước đầu trường đoản cú quăng quật những nỗ lực trước đó nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập thương mại của tín đồ Hán ngơi nghỉ vùng thảo ngulặng.
Tomb KV17, located in Egypt"s Valley of the Kings và also known by the names "Belzoni"s tomb", "the Tomb of Apis", & "the Tomb of Psammis, son of Nechois", is the tomb of Pharaoh Seti I of the Nineteenth Dynasty.
Ngôi chiêu mộ KV17 nằm ở vị trí Thung lũng của các vị Vua, Ai cập và cũng khá được biết đến với cái thương hiệu "Belzoni" s tomb" với "những ngôi Mộ của Apis" với "những ngôi chiêu mộ của Psammis, nam nhi của Nechois", là ngôi chiêu tập của Pharaon Seti I của Vương triều 19.
The Temenggong intended to lớn create a new administration centre for the Johor Sultanate lớn create a dynasty under the entity of Temenggong.
Temenggong bao gồm ý định lập một trung chổ chính giữa hành chủ yếu bắt đầu đến Vương quốc Johor nhằm lập một triều đại bên dưới thiết chế Temenggong.
The only monarch from this dynasty was Joseph I, imposed by his brother Napoleon I of France after Charles IV and Ferdin& clinkerhq.comI had abdicated.
Quốc vương trước tiên là Joseph I, được em trai là Napoleon I gửi lên sau khoản thời gian Charles IV với Ferdinvà clinkerhq.comI sẽ thoái vị.
Historical references for what the Greeks referred to lớn as the Dodecarchy, a loose confederation of twelve Egyptian territories, based on the traditional nomes, and the rise of Psamtik I in power, establishing the Saitic Dynasty, are recorded in Herodotus"s Histories, Book II: 151–157.
Những tđam mê chiếu lịch sử hào hùng đối với cái được fan Hy Lạp Gọi là Dodecarchy, một liên minch nhàn hạ của mười nhị vùng khu đất Ai Cập dựa trên các nome truyền thống lâu đời, và sự trỗi dậy cố kỉnh quyền của Psamtik I để tùy chỉnh yêu cầu nhà Sais đã có ghi lại trong tác phẩm Lịch sử của Herodotus, Quyển II: 151 -157.
The pyramid construction comprised three stages: first built were six steps of rubble, their retaining walls made of locally quarried limestone indicating that the monument was originally planned to lớn be a step pyramid, an unusual design for the time which had not been used since the Third Dynasty, some 120 years earlier.
Quá trình phát hành kyên trường đoản cú tháp này có bố giai đoạn: được kiến thiết đầu tiên là sáu bậc bằng đá tạc vụn, những đoạn tường bao của chúng được tạo thành từ một số loại đá vôi khai thác trên địa pmùi hương, điều này cho biết thêm rằng công trình xây dựng trên lúc đầu được lên kế hoạch là một trong kyên từ bỏ tháp bậc thang, đây là một xây đắp dị thường vào thời điểm đó bởi vì nó đang không được thực hiện từ thời kỳ vương vãi triều vật dụng 3, khoảng tầm 120 thời gian trước.
When the Kyburg dynasty fell in 1264, the Habsburgs under King Rudolph I (Holy Roman Emperor in 1273) extended their territory to the eastern Alpine plateau that included the territory of Liechtenstein.
Khi triều Kyburg sụp đổ vào năm 1264, triều Habsburgs vày Vua Rudolph I (Hoàng Đế La Mã Thần Thánh năm 1273) bành trướng giáo khu cho phía đông cao nguyên Alpine bao hàm cả phạm clinkerhq.com hoạt động Liechtenstein.
Chungcheong Proclinkerhq.comnce was formed in 1356—during the Goryeo Dynasty—from the southern portion of the former proclinkerhq.comnce of Yanggwang.
During the Song dynasty (960–1279) noodle shops were very popular in the cities, and remained open all night.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *