Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều duy nhất trong Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài tức là Vô Lượng Thọ – tức là tbọn họ mệnh vô lượng và Vô Lượng Quang – ánh nắng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Với những cầm cố to gan trên của Tượng Phật Trần Gia, công ty chúng tôi đang, đã với vẫn mang đến sự chuộng tuyệt đối hoàn hảo đến cùng với các quý khách có nhu cầu thỉnh Tượng Phật nhằm cúng nhịn nhường hoặc thờ tại nhà v..vv

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *