QUANTIFIERS (TỪ CHỈ ĐỊNH LƯỢNG)Hôm ni, Anh ngữ Quốc tế Elite GLobal gợi ý chúng ta một vài từ hướng đẫn lượng vào giờ đồng hồ Anh nhé!
 1. Some–Dùng vào câu khẳng địnhSome + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some pens are on the table.There are some pens on the table.

Bạn đang xem: Định lượng tiếng anh là gì

Some + uncountable noun + V(số ít)There is some ink in the inkpot. 
*

 2. Many/ much– Dùng trong câu đậy định cùng câu ngờ vực. “Much” hay không được sử dụng trong câu xác định. “Many” rất có thể dùng được trong câu xác định dẫu vậy “a lot of” hay được sử dụng nhiều hơn nữa trong câu đàm thoại.Many + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)There are many books on the table.There are not many boys here.Are there many teachers in your school? Much + uncountable noun + V(số ít)There isn’t much fresh water on earth.There is much milk in the bottle.We didn"t spover much money.Nhưng chăm chú rằng , chúng ta sử dụng “too much” với “so many” trong số câu khẳng định:We spent too much money.  3. A lot of/ lots of/ plenty of– Dùng trong câu khẳng địnhA lot of/ lots of/ plenty of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)A lot of pupils/ lots of pupils are in the library now.Plenty of shops take checks. A lot of/ lots of/ plenty of + noun (ko đếm được) + V(số ít)Lots of sugar is sold in the siêu thị.A lot of time is needed to learn a language.Don’t rush, there’s plenty of time. 4. A great deal of (= much)/ a number ofA great khuyễn mãi giảm giá of + uncountable noun + V (số ít)A great khuyễn mãi giảm giá of rice is produced in Vietnam A large number of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)A large number of cows are raised in Ba Vi. The number of + countable noun (số nhiều) + V (số ít)The number of days in a week is seven.The number of residents who have sầu been questioned on this matter is quite small.  5. A little và littleA little (rất ít cơ mà đủ dùng) + uncountable noun + V(số ít)Little (gần như là không tồn tại gì) + uncountable noun + V(số ít)A: Can you give me some ink?B: Yes, I can give you some. I’ve got a little ink in my pen(No, I’m sorry. I’ve sầu got only little)We must be quichồng. There is little time. (= not much , not enough time )He spoke little English, so it was difficult khổng lồ communicate with himHe spoke a little English, so we were able khổng lồ communicate with him. 6. A few với fewA few (rất hiếm nhưng đủ dùng) + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Few (gần như là ko có) + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Ví dụ:The house isn’t full. There are a few rooms empty .Where can I sit now? - There are few seats left.He isn"t popular. He has few friends.She"s lucky. She has few problems. (= not many problem) 7. AllAll + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)All students are ready for the exam. All + uncountable noun + V(số ít)Nearly all water on earth is salty. 8. Most of, all of, some of, many ofMost/ some/ all/ many + noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some people are very unfriendly.

Xem thêm:

Most of, some of, all of, many of + the/ his/ your/ my/ this/ those... + noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some of the people at the party were very friendly.Most of my friends live in Hanoi. 

Anh ngữ Elite Global hi vọng bài học bên trên giúp ích cho chính mình vào câu hỏi học tiếng Anh.

Lúc bấy giờ, giờ đồng hồ Anh giao tiếp càng ngày càng trnghỉ ngơi nên đặc biệt quan trọng. Với phương thơm pháp Trực Quan Giao Tiếp tại Anh ngữ Elite Global sẽ giúp bạn TỰ TIN THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH.  


*

*
CHƯƠNG TRÌNH HỌC ELITE PROGRAMCHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÁC CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERSCHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO KẾT QUẢ ĐẦU RA
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *