Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng - Để quá trình của công ty được thuận tiện và thuận tiện rộng, bạn không thể không có kỹ năng và kiến thức về giờ Anh chăm ngành.

Bạn đang xem: Định khoản tiếng anh là gì

Đối cùng với ngành kế toán thù cũng như vậy. Sau phía trên, Shop chúng tôi đã tổng phù hợp list tự vựng giờ đồng hồ anh siêng ngành kế tân oán - kiểm toán thù nhưng mà chúng ta tốt gặp gỡ trong nghành nghề dịch vụ này, mong muốn chúng sẽ giúp đỡ các bạn dễ dàng thao tác vào môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán bằng giờ Anh tiện lợi hơn.quý khách hàng đã xem: định khoản tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là phần lớn tự vựng giờ Anh chuyên ngành kế toán thù thường dùng độc nhất hiện thời, cùng Shop chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: Ngân sách buộc phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: xây đắp cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu thành lập cơ bản dngơi nghỉ dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản giữ đụng với đầu tư chi tiêu nlắp hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm đến hạn trả

19. Deferred expenses: Chi phí hóng kết chuyển

trăng tròn. Deferred revenue: Người download trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguim giá chỉ tài sản cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản vậy định

37. General and administrative expenses: Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments và tools: Công nuốm, nguyên tắc vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Ngulặng giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư phát triển

48. Itemize: Msinh sống đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, cam kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và đầu tư chi tiêu lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu hễ khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản nên thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ ssinh hoạt hữu

71.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Lacrosse Là Gì, Nghĩa Của Từ Lacrosse, Lacrosse Là Gì, Nghĩa Của Từ Lacrosse

Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận tự chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu sẽ đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản buộc phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản bớt trừ

84. Sales expenses: giá cả bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá cả hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký kết quỹ nđính thêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ hội chứng khoán nđính hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget---- Thuế cùng các khoản cần nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng chuyên ngành khi kế toán thao tác cùng với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ bắt buộc trả

3. Accounts receivable: tài khoản yêu cầu thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: thanh khô tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn tân oán bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện tkhô nóng tân oán không cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số tự vựng liên quan cho kế tân oán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative sầu expenses: Ngân sách quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách hoạt động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: giá thành bảo đảm mặt hàng lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá bán gốc

** Các công thức trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghội đàm mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ phải trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ buộc phải trả thời điểm đầu kỳ + những khoản ưu đãi nhận ra + Các khoản tiền nợ trả mang đến nhà cung ứng + bù trừ thân nợ cần thu cùng nợ bắt buộc trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào giờ anh giao tiếp chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù thông dụng

Để rất có thể làm cho giỏi hơn trong từng lĩnh vực của ngành kế toán, thì tức thì bay giờ các bạn đề nghị kim chỉ nan Xu thế cải tiến và phát triển vào sự nghiệp của bản thân mình. Mà rất có thể cách giỏi với tác dụng tốt nhất bay giờ đồng hồ là không kết thúc cải thiện kiến thức cũng giống như tay nghề thao tác của bản thân mình qua các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thù nghỉ ngơi các trung vai trung phong.

Chuyên ổn mục: Hỏi đáp công nghệ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *