Courses there vary considerably, from ones which people of my generation might describe as a geographical field trip, to music courses.

Bạn đang xem: Đi thực tập tiếng anh là gì

They, và the other main characters, were involved in a bus accident during a field trip, & only the two of them will survive sầu.
On a second field trip there to lớn gather more specimens the 18-year-old scientist died in a fall from a cliff.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những nhà cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


Xem thêm: Enlightenment Là Gì ? Nghĩa Của Từ Enlightenment Trong Tiếng Việt

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *