a view on a computer screen that contains icons (= small symbols or pictures) representing files, programs, and other features of the computer:

Bạn đang xem: Desktop là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một cách tự tin.


relating to a view on a computer screen that contains icons (= small symbols or pictures) representing files, programs, và other features of the computer:
a view on a computer screen which contains icons (= small symbols or pictures) that represent files, programs, & other features of the computer:
Small rolling lectern desks or computer carts with tiny desktops provide just enough room for a máy tính computer và a mouse pad.
Wind panels are fitted lớn power the container & a thin client network was adopted because wind panels are prohibitively expensive sầu if using standard desktops.
However, by using graphical tools, the extent khổng lồ which the desktops can be configured is determined by the power provided by those tools.
There are an estimated 125 desktops all with mạng internet access, 200 laptops, both digital and đoạn phim cameras available for use & checkout.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu lộ quan điểm của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của những nhà cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *