Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Dentist là gì

The main changes involved dentists receiving fixed capitation payments (scaled by age) covering all routine dental care for children.
We went on lớn analyz e the framework of values underlying dentists" response to lớn opportunities for privatization.
Overall, dental hygienists were significantly more active sầu in tobacco cessation tư vấn than dentists, especially concerning patients using smokeless tobacco.
Family processes và peer relations recruited for par ticipation through preschools, newspaper announcements, and the offices of pediatric doctors và dentists.
The present study includes five human service educational groups : physicians, dentists, nurses, police and theologians.
The correlations between value-statements và the form size of dentists" private practice are consistent with the analysis so far.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *