Đề soát sổ quality học tập kỳ 2 môn Toán lớp 6: Tìm một số trong những biết 3/7 của chính nó bởi 5/2. Số đó là?

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚPhường. 6

(Thời gian làm bài 90′)

PHẦN I.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2015

TRẮC NGHIỆM : Chọn cùng chép không thiếu câu trả lời đúng tốt nhất vào bài bác làm cho cho các câu hỏi sau:(3 điểm)

1: Nếu thì x bằng:

A. 3 B.-3 C.-7 D.7

2: Giá trị của tích m.n2 cùng với m = 2; n = -3 là

A. -18 B.18 C.36 D.-36

3: Cho biết :

Số x, y thích hợp là:

A. x = – 20; y = – 4 B. x = – 20; y = 4

C.x = 20; y = 4 D. x = 20; y = – 4

4: Tìm số ngulặng x nhằm x/3 = 27/x

A. x = 9 B.x = -9

C.x = 9 hoặc x = -9 D.x = 9 với x = -9

5: Kết trái của phnghiền nhân -1/4 . một nửa là:

6: Kết quả của phxay tính:

A. 10 B.0

7: Hotline A là tổng các số đối của những số 2/3; -1/4 ; -1/6 . Khi đó 2.A có mức giá trị là:

8: Tính 5/6 của 30 là

A . 36 B.18 C.25 D.– 25

9: Tìm một số trong những biết 3/7 của nó bằng 5/2. Số đó là:

10: Kết luận nào tiếp sau đây là đúng?

A. Hai góc kề nhau thì có tổng số đo bằng 1800

B.Hai góc phụ nhau thì có tổng số đo bằng 1800

C.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 1800

D.Hai góc bù nhau thì có tổng số đo bằng 900

11: Cho nhì góc A, B bù nhau và ∠A – ∠B = 200. Số đo của góc A bằng:

A. 100º B.80º C.55º D.35º

12: Cho (I; R) điểm M nằm trên phố tròn (I; R) lúc nào?

A. XiaoMi MI B.XiaoMI > R C.MI = R D.MI ≤ R

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 Điểm)

Bài 1 (1.25 đ): Tìm số nguyên x, biết:

a) (0,5 đ) b) (0,75đ)

2x – 35 = 3² . 5 2.│x+1│ – 3 = 5


Quảng cáo


Bài 2: (0,5 đ) Thực hiện tại phép tính bằng phương pháp hợp lý và phải chăng (nếu như bao gồm thể)

Bài 3: (0,75 đ) Trong các phân số sau đây. Tìm phân số không bằng những phân số còn lại

Bài 4: (0,5 đ) Tìm số nguyên n nhằm phân số sau có mức giá trị nguyên: n + 5/ n + 2

Bài 5: (0,5 đ) quý khách An đi xe đạp từ bỏ đơn vị đến trường cùng với vận tốc10 km/h hết 3/10giờ. Lúc về, chúng ta An giẫm xe cộ cùng với vận tốc 12 km/h. Tính thời hạn An đi sóng ngắn về công ty.

Bài 6: () Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinc Giỏi chiếm 2/9 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình chiếm 60% số học sinch còn lại.

Xem thêm: Pain Point Là Gì - 3 Phương Pháp Tìm Pain Point Từ Khách Hàng

a)Tính số học sinc mỗi loại.

b) Số học sinch Giỏi chiếm từng nào phần trăm số học sinc của cả lớp?

Bài 7: (0,5đ) Tính tỉ số của m cùng n biết:

a) m = 3cm; n = 5 cm

b) m = 0,7 tạ; n = 50kg.

Bài 8: (0,5 đ) Tính tổng:

Bài 9: (0,25 đ)Vẽ góc xÔy = 600 và tia Oz là phân giác của góc này

Bài 10: (1,25đ)

Trên một phần hai khía cạnh phẳng bờ cất tia Ox vẽ 2 tia Oy, Oz làm sao cho góc xÔy = 1000, xÔz = 200.

a) (0,5đ) Trong tía tia Ox, Oy, Oz tia như thế nào nằm giữa nhì tia còn lại? Vì sao? Tính góc yÔz

b) (0,5đ) Vẽ Om là tia phân giác của góc yÔz. Tính góc zÔm?

c) (0,25đ)Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz; On là tia phân giác của góc yÔz’. Tính góc yÔz’ và mÔn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *