Bổ sung Đề khám nghiệm unique cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 4 năm 2016-2017 vào cỗ tư liệu ôn tập của mình những em nhé! Đề thi được trình diễn rõ ràng, công nghệ, nội dung bsát hại lịch trình học góp những em nắm rõ kỹ năng và kiến thức môn học tập.


*

Ma trận đề KTĐK môn Toán lớp 4 – cuối HKII Phần Câu Số ý Mạch nội dung kiến thức Mức Điểm I.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 4 năm học 2016

a Trung bình cộng của nhiều số M1 0,5 Trắc 1 b Dấu hiệu chia hết 2; 3; 5 và 9 M2 0,5nghiệm a Đơn vị đo đại lượng (thời gian) M1 0,25 b Đơn vị đo đại lượng (khối lượng) M1 0,25 2 c Đơn vị đo đại lượng (diện tích) M1 0,25 5đ d Đơn vị đo đại lượng (thời gian) M1 0,25 a Tính giá trị của biểu thức M3 0,5 3 b Tìm thành phần chưa biết (tìm x) M1 0,5 4 1 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của M3 1 hai số kia. (xử lí tình huống thực tế) 5 1 Hình học (diện tích hình bình hành) M2 0,5 6 1 Hình học (diện tích hình thoi) M2 0,5 II. 7 4 Số học và phép tính M1 1Tự luận (cùng, trừ, nhân và chia phân số ) 8 1 Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số kia. (xử lí tình huống thực tế) M 1 1,5 5đ 9 1 Toán hợp (xử lí tình huống thực tế) ­Tính diện tích hình chữ nhật M4 2 ­ Tính sản lượng rau củ 10 1 Tính bằng cách thuận một thể M3 0,5Trường: …………………………………….. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Họ & tên HS: ……..……………………… …………. NĂM HỌC: 2016 ­ 2017 Lớp:……………. MÔN: TOÁN LỚP 4 THỜI GIAN: 40 PHÚT Ngày kiểm tra: ……mon … năm 2017. Điểm Nhận xét của thầy cô ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….....I. TR¾C NGHIÖMKhoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.Câu 1 (1điểm) a). Trung bình cộng của các số: 150 ; 151 và 152 là : A. 150 B. 152 C. 151 D. 453 b). Trong các số 27; 54; 150; 270. Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là: A. 36 B.180 C. 150 D. 250Câu 2 (1điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1a) ngày = ….. giờ 6b) 5000 tạ = …… tấnc) 2 000 305 mét vuông = …… km2 ....... m2 1d) thế kỉ = .............năm 4Câu 3 (1điểm): 15 45 15 12a) Biểu thức 17 x 33 ­ 17 x 33 có kết quả là: trăng tròn 30 đôi mươi 15 A. B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Crawl Dữ Liệu Với Puppeteer Là Gì, Làm Trò Với Puppeteer

C D. 17 33 33 17b) Tìm X: X + 295 = 45 x 11 A. X = 200 B. X= 495 C. X= 790 D. X = 350Câu 4 (1điểm). Hai lớp 4A và 4B thu gom được tất cả 250 ki­lô­gam giấy vụn. Lớp 4A thu gom được nhiều hơn lớp 4B là 20 ki­lô­gam giấy vụn. Hỏi lớp 4A thu gom được nhiêu ki­lô­gam giấy vụn ? A. 125kilogam B.135kilogam C. 230kg D. 270kgCâu 5 (0,5điểm). Một hình bình hành có chiều cao 2dm và độ dài đáy 10cm. Diện tích hình bình hành đó là: A. 20cmét vuông B. 200cm2 C. 20dmét vuông D. 24 dm2Câu 6 (0,5điểm). Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là: A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2II. TỰ LUẬN Câu 7 (1 điểm). Tính: 9 4 5 3 5 4 2a) 15 + b) ­ c) x d) : 3 9 18 5 7 7 7 1Câu 8 (1.5điểm). Bà hơn cháu 60 tuổi. Biết tuổi cháu bởi tuổi bà. Tính tuổi 4mỗi người? Câu 9. (2.điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 2bởi chiều nhiều năm. Trung bình cứ 1 m2 vườn đó người ta thu được 10 ki ­ lô ­ gam 3cà chua. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu ki ­ lô ­ gam cà chua? Câu 10. (0.5điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: (36 + 54) x 7 + 7 x 9 + 7 ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016­2017 MÔN: TOÁN – Lớp 4 Thời gian: 40 phút ít. **************************************** I.Trắc nghiệm: (5 điểm) Câu1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 (1điểm) (1điểm) (1điểm) (1điểm) (0,5điểm (0,5điểm) )a). C (0,5đ) a). 4 giờ (0,25đ) a).D (0,5đ) b). 500 (0,25đ) b). A (0,5đ) B. (1đ) B. (0,5đ) C. (0,5đ)b). B (0,5đ) c). 2 km2 305 m2 (0,25đ) d) 25 năm (0,25đ) II. Tự luận: ( 5 điểm) Câu 7. Tính (1điểm) mỗi phép tính đúng ( 0,25 điểm) 9 4 5 1 3 5 3 4 2 a) 15 + = 18 b) ­ = c) x = d) : = 2 3 9 18 6 5 7 7 7 7 Câu 8.(1, 5điểm) Bài giải Ta có sơ thiết bị, biểu diễn tuổi của ông và tuổi của cháu như sau : ? tuổi Tuổi bà: (0,25 đ): Tuổi cháu: 60tuổi ? tuổi Theo sơ trang bị, hiệu số phần bằng nhau là: 4 – 1 = 3 ( phần) (0,25 đ) Tuổi của ông là: 60 : 3 x 4 = 80 (tuổi) : (0,5 đ) Tuổi của cháu là: 80 – 60 = 20(tuổi) ( 0,25 đ) Đáp số (0,25đ). Ông: 80 tuổi Cháu: 20tuổi Câu 9.(2 điểm) Tóm tắt : (0,25đ) Bài giải Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 2 15 x = 10 (m) 3 Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 15 x 10 = 150 (m2 ) Số ki­ lô­gam cà chua thu hoạch được trên thửa ruộng đó là: 10 x 150 = 1 150 (kg) Đáp số: 1 150 kg cà chua Câu 10 . (0, 5đ) Tính bằng cách thuận tiện duy nhất.(36 + 54) x 7 + 7 x 9 + 7 = 90 x 7 + 7 x 9 + 7 = (90 + 9 + 1 ) x 7= 100 x 7= 700
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *