Đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm gồm đáp án được clinkerhq.com tổng vừa lòng cùng share trong bài viết tiếp sau đây đã là tư liệu ôn thi cuối kì 2 môn Hóa hữu ích cho các em học sinh sinh sống dạng bài bác thi trắc nghiệm. Với các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 cuối kì 2 gồm đáp án cụ thể sẽ giúp củng cầm thêm kiến thức và kỹ năng môn Hóa học lớp 10 xuất sắc rộng góp các em đạt hiệu quả tốt trong kì thi không còn học tập kì 2. Sau đây là nội dung chi tiết đề thi Hóa lớp 10 học tập kì 2 trắc nghiệm tất cả lời giải, thắc mắc trắc nghiệm Hóa 10 học tập kỳ 2 clinkerhq.com xin share mang lại độc giả.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hóa 10 học kì 2 có đáp án


1. Đề thi Hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021-2022

Câu 1. Cho những chất sau: NaOH (1), Mg (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), Na2SO4 (6). Những chất nào tác dung được cùng với axit HCl

A. (1), (2), (4), (5).

B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (5).

Câu 2. Chất làm sao dưới đây chỉ có tính oxi hoá, không có tính khử?

A. F2.

B. Cl2.

C. Br2.

D. I2.

Câu 3. Hỗn thích hợp khí như thế nào sau đây rất có thể trường thọ cùng nhau?

A. Khí H2S với khí CO2

B. Khí O2 và khí Cl2.

C. Khí O2 với khí H2.

D. Khí NH3 và khí HCl.

Câu 4. Cho những bội nghịch ứng:

(1) O3 + hỗn hợp KI

(2) F2 + H2O

(3) MnO2+ HCl đặc

(4) Cl2 + hỗn hợp H2S

Các làm phản ứng tạo thành đơn chất là:

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn m gam sắt vào khí Cl2 dư,thu được 32,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 14 g

B. 16,8 g

C. 5,6 g

D. 8,4 g

Câu 6. Những phản nghịch ứng như thế nào sau đây chứng minh tính lão hóa của ozon bạo phổi rộng oxi?


(1) O3 + Ag

(2) O3 + KI + H2O

(3) O3 + Fe

(4) O3 + CH4

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 3, 4.

Câu 7. SO2 luôn luôn trình bày tính khử trong các phản nghịch ứng với

A. H2S, O2, nước Cl2.

B. hỗn hợp NaOH, Mg, dung dịch KMnO4.

C. hỗn hợp KOH, CaO, nước Cl2.

D. H2, nước Cl2, hỗn hợp KMnO4.

Câu 8. Cho biết tổng hệ số cân bằng phương thơm trình bên dưới đây

FeO + H2SO4 → H2O + Fe2(SO4)3 + SO2

A. 10

B. 11

C. 12

D. 14

Câu 9. Chọn câu đúng:

A. Có thể phân biệt ion F-, Cl-, Br-, I- chỉ bằng dung dịch AgNO3.

B. Các ion Cl-, Br-, I- hầu như mang đến kết tủa white color với Ag+.

C. Các ion F-, Cl-, Br-, I- phần đông sản xuất kết tủa cùng với Ag+.

D. Trong những ion halogenua, chỉ bao gồm ion Cl- bắt đầu chế tác kết tủa với Ag+.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam các thành phần hỗn hợp sắt cùng Mg vào khí Clo dư.Sau bội phản ứng chiếm được 61 gam hóa học rắn.Phần trăm trọng lượng của Mg vào các thành phần hỗn hợp là:

A. 26,09%

B. 39,13 %

C. 52,175

D. 45,65%

Câu 11. Có thể làm khô khí SO2 ẩm bằng dung dịch H2SO4 đặc, tuy thế ko thể làm khô NH3 ẩm bằng hỗn hợp H2SO4 đặc vì:

A. NH3 tác dụng với H2SO4.

B. ko có phản ứng xảy ra.

C. CO2 tác dụng với H2SO4.

D. phản ứng xảy ra quá mãnh liệt.

Câu 12. Cho bột sắt vào hỗn hợp H2SO4 quánh, rét cho đến Khi sắt không hề tan được nữa. Sản phđộ ẩm thu được trong dung dịch sau bội nghịch ứng là:


A. FeSO4.

B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4 và sắt.

D. FeSO4 cùng Fe2(SO4)3.

Câu 13. Cho 2,6 gam một sắt kẽm kim loại M gồm hóa trị II tính năng vừa đủ với 0,56 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp X bao gồm O2 cùng Cl2 ở (đktc) sau bội nghịch ứng thu được 3,79 gam hóa học rắn là những oxit và muối. Tìm sắt kẽm kim loại M là

A. Ca

B. Cu

C. Mg

D. Zn

Câu 14. Đối với các phản bội ứng gồm chất khí tsi mê gia, khi tăng áp suất, tốc độ bội phản ứng tăng là do

A. Nồng độ của những chất khí tạo thêm.

B. Nồng độ của các hóa học khí giảm sút.

C. Chuyển cồn của các hóa học khí tăng thêm.

D. Nồng độ của những hóa học khí không thay đổi.

Câu 15. Dẫn 11 phần 2 lít khí clo vào 500ml dung dịch đựng tất cả hổn hợp NaBr 1M và NaI 1,2M, sau khoản thời gian bội phản ứng xảy ra hoàn toàn đun cho nóng nhằm cô cạn dug dịch thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị m là:

A. 141,5 gam

B. 68,8 gam

C. 73,5 gam

D. 58,5 gam

Câu 16. Để khác nhau 2 khí O2 cùng O3, người ta thường dùng hóa chất nào:

A. nước.

B. dung dịch KI với hồ tinh bột.

C. hỗn hợp CuSO4.

D. hỗn hợp H2SO4.

Câu 17. Dung dịch H2S Lúc để ngoài trời xuất hiện lớp cặn màu vàng là do:

A. Oxi trong ko khí đã oxi hóa H2S thành lưu huỳnh tự vì chưng.

B. H2S bị oxi ko khí khử thành giữ huỳnh tự bởi vì.

C. H2S đã tác dụng với các hợp chất có vào ko khí.

D. Có sự mang đến các muối sunfua sự so sánh.

Câu 18. Nhiệt phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4,thể tích O2 ngơi nghỉ đktc nhận được là

A. 336 ml

B. 112 ml

C. 224 ml

D. 448 ml

Câu 19. Oxi hóa hoàn toàn 24,9g tất cả hổn hợp bột các kim loại Mg, Al, Zn bởi oxi thu được 15,3g tất cả hổn hợp oxit. Cho lượng oxit này chức năng không còn với hỗn hợp HCl thì khối lượng muối tạo ra là


A. 15,6 gam

B. đôi mươi,85 gam

C. 15,45 gam

D. 48,3 gam

Câu đôi mươi. Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau:

(1) SO2 + Cl2 + 2H2O

*
H2SO4 + 2HCl

(2) SO2 + 2H2S

*
3S + 2H2O

A. SO2 là chất khử mạnh.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là chất oxi hóa mạnh.

D. SO2 kém bền.

Câu 21. Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được khí A; nếu dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí B. Dẫn khí B vào dung dịch A thu được rắn C. Các chất A, B, C lần lượt là:

A. H2, H2S, S

B. O2, SO2, SO3.

C. H2, SO2, S.

D. H2S, SO2, S.

Câu 22. Để a gam bột Fe ngoại trừ không khí,sau đó 1 thời hạn sẽ gửi thành hỗn hợp A bao gồm khối lượng 37,6 gam có Fe, FeO,Fe2O3, Fe3O4. Cho tất cả hổn hợp A phản bội ứng hết cùng với dung dịch H2SO4 quánh, rét chiếm được 3,36 lít khí SO2(đktc). Giá trị a là:

A. 11,2 gam

B. 8,4 gam

C. 56gam

D. 28 gam

Câu 23. Hoà chảy hết m gam Al bằng H2SO4 đặc nóng dư chiếm được 3,36 lkhông nhiều khí SO2 là sản phẩm khử tốt nhất,ngơi nghỉ đktc. Tính m?

A. 8,1 g

B. 2,7 g

C. 5,4 g

D. 4,05 g

Câu 24. Cho bội phản ứng sau nghỉ ngơi trang thái cân nặng bằng:

H2 (k)+ F2 (k)

*
2HF(k) 2 hoặc F2

D. Ttốt đổi mật độ khí HF

Câu 25. Trường vừa lòng nào sau đây ko xẩy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí H2S vào hỗn hợp H2SO4.

B. Cho Fe vào hỗn hợp H2SO4 quánh, nguội.

C. Sục SO2 vào dung dịch nước Br2.

D. Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeCl2.

Câu 26. Hơi thủy ngân cực kỳ độc, do đó bắt buộc tịch thu tbỏ ngân rơi vãi bằng cách:

A. nhỏ nước brom lên giọt tbỏ ngân.

B. nhỏ tuổi nước ozon lên giọt tbỏ ngân.

C. rắc bột lưu hoàng lên giọt tbỏ ngân.

D. rắc bột photpho lên giọt thủy ngân.

Câu 27. Chỉ ra phát biểu sai:

A. Oxi là nguim tố phi kim có tính oxi hóa mạnh.

B. Ozon có tính oxi hóa mạnh rộng oxi.

C. Oxi có số oxi hóa –2 vào mọi hợp chất.

D. Oxi là nguim tố phổ biến nhất trên trái đất.


Câu 28. Hoà tan trăng tròn,8 gam các thành phần hỗn hợp bột tất cả FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (thành phầm khử tốt nhất, ở đktc cùng hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư, thanh lọc đem tổng thể kết tủa nung vào bầu không khí cho trọng lượng không thay đổi thì cân nặng hóa học rắn thu được là:

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam

D. 10,7 gam

Câu 29. Định nghĩa nào sau đó là đúng?

A. Chất xúc tác là chất có tác dụng biến hóa vận tốc phản ứng, cơ mà không xẩy ra tiêu hao trong phản bội ứng.

B. Chất xúc tác là hóa học làm cho tăng vận tốc phản nghịch ứng, tuy thế không biến thành tiêu hao vào làm phản ứng.

C. Chất xúc tác là chất có tác dụng tăng tốc độ phản nghịch ứng, nhưng lại không biến thành biến hóa trong làm phản ứng.

D. Chất xúc tác là chất làm biến đổi vận tốc phản nghịch ứng, tuy thế bị tiêu hao rất hiếm trong bội phản ứng.

Câu 30. Cho 100ml hỗn hợp KOH 1M tính năng với 100 ml hỗn hợp HCl aM, sau bội phản ứng thu được dung dịch Y bao gồm chứa 6,9875 gam hóa học chảy. Vậy giá trị a là

A. 0,75M

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,25M

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Hóa học

1 A2 A 3D 4 D5 C6 A7 C 8 C9 B10 B
11 A12 B13 D14 A15 B16 C17 A18 C19 Dđôi mươi B
21 D22 D23 B24 A25 B26 C27 C28 A29 C30 A

2. Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập lớp 10 học tập kì II gồm đáp án

Câu 1: Điểm sáng như thế nào dưới đấy là Điểm sáng bình thường của các solo hóa học halogen?

A. Ở điều kiện thường là hóa học khí

B. Tác dụng dũng mạnh cùng với nước

C. Vừa bao gồm tính oxi hoá, vừa có tính khử

D. Có tính oxi hoá mạnh 

Câu 2: Khí Cl2 không tác dụng với

A. khí O2 H2O

B. H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

D. dung dịch NaOH

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?

A. Chữa sâu răng

B. Tẩy hết sạch trơn bột, dầu ăn

C. Điều chế oxi vào chống thí nghiệm

D. Sát trùng nước sinh hoạt

Câu 4: Các số thoái hóa của sulfur là:

A. -2, -4, +6, +8

B. -1, 0, +2, +4

C. -2, +6, +4, 0

D. -2, -4, -6, 0

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là sai ?

A. 2FeO + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

B.

Xem thêm: Những Màn Diễn Hay Nhất Lịch Sử Super Bowl Là Gì, Super Bowl Là Gì

Fe2O3 + 4H2SO4 (đặc) ¾→ Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

C. FeO + H2SO4 (loãng) ¾→ FeSO4 + H2O

D. Fe2O3 + 3H2SO4 (loãng) ¾→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Câu 6: Nhóm sắt kẽm kim loại như thế nào sau đây ko bội phản ứng với H2SO4 loãng ?

A. Al, Zn, Cu

B. Na, Mg, Au

C. Cu, Ag, Hg

D. Hg, Au, Al

Câu 7: Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam các thành phần hỗn hợp tất cả Fe với sắt kẽm kim loại X bằng dung dịch HCl, thu được một,064 lkhông nhiều khí H2. Mặt không giống, tổ hợp hoàn toàn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bởi hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí các đo làm việc điều kiện tiêu chuẩn chỉnh. Kyên các loại X là

A. Zn.

B. Cr.

C. Al.

D. Mg.

Câu 8: Trong chống thể nghiệm, bạn ta thường xuyên điều chế clo bởi cách

A. điện phân nóng rã NaCl.

B. mang đến dung dịch HCl sệt công dụng cùng với MnO2, nấu nóng.


C. điện phân dung dịch NaCl gồm màng ngnạp năng lượng.

D. cho F2 đẩy Cl2 thoát khỏi hỗn hợp NaCl.

Câu 9: Cho làm phản ứng N2 (K) + 3H2 (K) ⇋ 2NH3. Lúc tăng áp suất của hệ, cân đối đang chuyển dịch:

A. Theo chiều thuận

B. Theo chiều nghịch

C. Không gửi dịch

D. Không xác định được

Câu 10: Cho lượng dư MnO2 vào 25ml dung dịch HCl 8M. Thể tích khí Cl2 hình thành (đktc) là:

A. 1,34 lít

B. 1,45 lít

C. 1,12 lít

D. 1,4 lít

Câu 11: Hòa tung trọn vẹn 17,5g hỗn hợp Al, Zn, Fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được 1nửa lít H2 (đktc) cùng hỗn hợp đựng m gam muối. Giá trị của m là:

A. 35,5

B. 41,5

C. 65,5

D. 113,5

Câu 12: Hòa rã hoàn toàn trăng tròn,6 gam tất cả hổn hợp bao gồm Na2CO3 với CaCO3 bằng hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với hỗn hợp chứa 22,8 gam hỗn hợp muối hạt. Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 1,79.

C. 5,60.

D. 2,24.

Câu 13: Cho 7,84 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 và O2 bội nghịch ứng toàn diện với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y tất cả Mg và Al, chiếm được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al vào Y là

A. 75,68%.

B. 24,32%.

C. 51,35%.

D. 48,65%.

Câu 14: Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Muối AgI ko tan nội địa, muối bột AgF chảy nội địa.

B. Flo có tính lão hóa mạnh bạo hơn clo.

C. Trong những đúng theo hóa học, ngoài số oxi hoá -1, flo cùng clo còn tồn tại những số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

D. Dung dịch HF tổ hợp được SiO2.

Câu 15: Sản phẩm thu được Khi điện phân hỗn hợp KCl (năng lượng điện cực trơ, màng ngnạp năng lượng xốp) là

A. K với Cl2.

B. K, H2và Cl2.

C. KOH, H2 và Cl2.

D. KOH, O2 với HCl.

Câu 16: Hỗn đúng theo X bao gồm FeCl2 và NaCl tất cả tỉ lệ thành phần mol tương ứng là 1 trong : 2. Hòa chảy hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, chiếm được hỗn hợp Y. Cho Y làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch AgNO3 dư, chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 5,74.

B. 2,87.

C. 6,82.

D. 10,80.

Câu 17: Trong các phản bội ứng sau, làm phản ứng nào sai?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Câu 18: Để hòa hợp 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M phải dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3lkhông nhiều .

D . 0,6 lkhông nhiều.

Câu 19: Cho những phát biểu sau:

(a) Trong các làm phản ứng chất hóa học, flo chỉ biểu hiện tính lão hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng có tác dụng dung dịch phòng sâu răng.

(d) Trong hòa hợp chất, các haloren (F, Cl, Br, I) đều sở hữu số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng nhiều theo trang bị tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong những tuyên bố bên trên, số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 20: Cho phản bội ứng: NaX (r) + H2SO4 (đ) NaHSO4 + HX (k). Các hidro halogenua (HX) hoàn toàn có thể pha trộn theo làm phản ứng bên trên là

A. HBr với HI.

B. HCl, HBr cùng HI.

C. HF cùng HCl.

D. HF, HCl, HBr với HI.

21.Cho 23,7 gam KMnO4 phản bội ứng hết với hỗn hợp HCl quánh (dư), nhận được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.

B.8,40.

C. 3,36.

D. 5,60.

22. Phát biểu như thế nào sau đó là sai?

A. Độ âm điện của brom to hơn độ âm điện của iot.

B. Tính axit của HF táo tợn rộng tính axit của HCl.

C. Bán kính ngulặng tử của clo to hơn nửa đường kính nguim tử của flo.

D. Tính khử của ion Br-lớn hơn tính khử của ion Cl-

23. Thuốc thử làm sao tiếp sau đây rõ ràng được khí O2 với khí O3 bằng phương thức hóa học?

A. Dung dịch KI +hồ nước tinc bột

B.Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch CuSO4.

24. Cho 25,5 gam tất cả hổn hợp X có CuO với Al2O3 tung hoàn toàn trong hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được dung dịch đựng 57,9 gam muối bột. Phần trăm trọng lượng của Al2O3 vào X là


A. 60%.

B. 40%.

C. 80%.

D. 20%.

25. Cho m gam một oxit Fe phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, nhận được dung dịch chỉ cất một muối bột độc nhất và 1,68 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, thành phầm khử tốt nhất của S+6). Giá trị của m là

A. 24,0.

B.34,8.

C. 10,8.

D. 46,4.

26. Hòa chảy tất cả hổn hợp X tất cả 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), nhận được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z vào không khí mang lại khối lượng ko đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết các phản ứng phần nhiều xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 36.

B. đôi mươi.

C. 18.

D. 24.

27. Cho các hỗn hợp mất nhãn: NaCl, NaBr, NaF, NaI. Dùng chất làm sao để rành mạch thân 4 dung dịch này:

A. HCl

B. AgNO3

C. Quì tím

D. BaCl2

28. Phản ứng như thế nào dưới đây minh chứng HCl tất cả tính khử?

A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2+ 2H2O

B. HCl + Mg →MgCl2 + H2

C. HCl + NaOH →NaCl + H2O

D. 2HCl + CuO → CuCl2+ H2O

.............................

Mời chúng ta sử dụng file thiết lập về để thấy đầy đủ câu chữ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học tập lớp 10 học tập kì II bao gồm giải đáp.

Mời chúng ta tìm hiểu thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Học tập - Tài liệu của clinkerhq.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *