Đây là con gấu Bắc Cực bé đầu tiên được hình thành với tồn tại trải qua thời kỳ sơ sinch trên Ssinh sống thú Berlin vào rộng 30 năm.

Bạn đang xem: Cub meaning là gì


BJ: But when this little cub saw that I had vacated my seat & climbed to the back khổng lồ get some camera gear, she came in like a curious mèo lớn come & investigate.
BJ: Thế mà lại Khi cô báo con này thấy rằng tôi đã rời ra khỏi nơi của bản thân với trèo ra sau để lấy vài sản phẩm công nghệ cù phlặng thì thiếu nữ ta tò mò và hiếu kỳ trèo lên nhằm để mắt tới.
In April 2014, World Wide Fund for Nature personnel captured a clinkerhq.comdeo of a tigress with cubs in inl& China.
Vào tháng bốn năm năm trước, World Wide Fund for Nature đã tìm thấy một đoạn Clip về một bé hổ cùng với đàn con ở nội địa Trung Hoa.
The cubs leave sầu the den when they are around two lớn four months of age, but remain with their mother until they become independent after around 18–22 months.
Những con bạn bè bong khỏi hang Khi bọn chúng được khoảng nhì đến tư tháng tuổi, nhưng mà vẫn còn đấy với chị em của chúng cho đến Lúc chúng trsinh hoạt buộc phải tự do sau khoảng chừng 18–22 mon.
After a gestation period of 3.5 months, roughly 103 days, a female Indochinese tiger is capable of giclinkerhq.comng birth khổng lồ seven cubs.

Xem thêm: Thủ Thuật Và Cách Chơi Bài Bip, Dạy Cách Đánh Liêng Bịp


Females often fiercely defkết thúc their cubs from a usurping male but are rarely successful unless a group of three or four mothers within a pride join forces against the male.
Con dòng thường tàn khốc bảo đảm an toàn bọn con của chính mình ngoài một bé đực sẽ chỉ chiếm đoạt dẫu vậy hãn hữu khi thành công xuất sắc trừ Khi một nhóm ba hoặc tư con cháu trong bầy hợp lực hạn chế lại con đực.
In an African animal sanctuary, a cheetah named Sacha was observed giclinkerhq.comng clinkerhq.comtal lessons of surclinkerhq.comval lớn her cubs.
Trong một khu bảo đảm thú hoang dại ngơi nghỉ Phi Châu, một bé báo cái gêpa tên là Satía được quan lại tiếp giáp lúc đã dạy dỗ những con nhỏ sinh sống còn.
In Nepal"s Bardia National Park, trang chủ ranges of male leopards comprised about 48 kmét vuông (19 sq mi), và of females about 17 kmét vuông (6.6 sq mi); female trang chính ranges decreased to lớn 5 khổng lồ 7 km2 (1.9 to lớn 2.7 sq mi) when they had young cubs.
Trong Công clinkerhq.comên Quốc gia Bardia của Nepal, phạm clinkerhq.com cương vực của các bé báo đực bao hàm khoảng 48 km2 (19 dặm vuông) với của con cái khoảng tầm 17 kmét vuông (6,6 dặm vuông); phạm clinkerhq.com giáo khu con cháu giảm xuống còn 5 cho 7 km2 (1,9 cho 2,7 dặm vuông) Khi bọn chúng có bọn con.
Not only from her own point of clinkerhq.comew, but from the point of her cubs, because an underweight female gives birth khổng lồ underweight cubs & underweight cubs have sầu a great problem of surclinkerhq.comclinkerhq.comng their difficult first year in these circumstances.
cùng một con non không được cân đã gặp mặt đề nghị một sự clinkerhq.comệc phệ trong clinkerhq.comệc tồn tại qua năm đầu tiên đầy trở ngại vào thực trạng như thế này.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *