Nguyên ổn tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩCư sĩ HẠNH CƠ dịch với ghi chú ngã túc| mục lục sách |

Bài 4

CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

Chuyển luân thánh vương(1) là vị có phước báo hàng đầu sinh hoạt thế gian, rộng toàn bộ cơ thể sống châu Bắc Câu-lô, chỉ kỉm chư thiên cõi Dục(2). Xét tác dụng thì biết được nguyên nhân, vậy, chúng ta có thể nghĩ về ra: Trong đời vượt khđọng, vị ấy chỉ tu nghiệp phước đức nhưng mà dường như không tu nghiệp trí tuệ của bậc xuất rứa.(3)

Luân vương bao gồm tứ bậc: Ở kiếp tăng1 của tiểu kiếp trang bị mười, thời gian thọ mạng con người tăng lên tới mức nhị vạn tuổi, Thiết Luân vương vãi xuất hiện thêm, ách thống trị toàn bộ châu Nam Thiệm-bộ. Lúc tăng lên tới tứ vạn tuổi, Đồng Luân vương vãi xuất hiện thêm, ách thống trị cả nhì châu Nam Thiệm-bộ với Đông Thắng-thân. Lúc tăng lên tới sáu vạn tuổi, Ngân Luân vương vãi lộ diện, giai cấp tất cả cả ba châu Nam Thiệm-cỗ, Đông Thắng-thân cùng Tây Ngưu-hóa. Lúc tăng lên tới mức tám vạn bốn ndại dột tuổi, Klặng Luân vương vãi xuất hiện, kẻ thống trị toàn cả bốn thiên hạ2.

Bạn đang xem: Chuyển luân thánh vương là ai

Điện thoại tư vấn tứ vị Luân vương vãi là Thiết, Đồng, Ngân, với Kim là căn cứ vào làm từ chất liệu làm thành luân bảo(4) của từng vị. Những chất liệu ấy đều có tương quan cùng với bọn chúng sinh đương thời; cùng tức thì từng vị Luân vương cũng có phước báo riêng rẽ của mình; vì vậy mới bao gồm sự khác hoàn toàn thân các luân bảo như thế.

Lúc vua Chuyển luân Ra đời, châu Nam Thiệm-bộ này cũng xuất hiện thêm bảy sản phẩm quí báu tốt lành, dành cho vua: 1) Bánh xe cộ báu bằng xoàn (kyên luân bảo): Đó là bánh xe cộ đối với tất cả ngàn cây căm3, toàn bởi chất tiến thưởng, vua cùng rất tứ đội binh voi, ngựa, xe cộ, cùng bộ, phần đa ngồi trên đó; du hành tư cõi tục, lấy mười nghiệp lành giáo hóa các quốc vương vãi sinh hoạt các nước, rồi new trsinh hoạt về lại châu Nam Thiệm-bộ, ngự trong cung điện tứ báu(5). 2) Voi báu White (bạch tượng bảo): Đó là bé voi thuần trắng, vừa sinh ra đã tất cả sáu ngà, sử dụng cho vua cưỡi giữa những cơ hội tuần thú các địa điểm ngay gần. 3) Chiến Mã báu xanh (cám mã bảo4): Đó là bé ngựa màu tkhô nóng thiên, hoàn toàn có thể cất cánh trên không mà đi, dành riêng cho vua cỡi. 4) Ngọc báu mầu nhiệm (thần châu bảo): Đó là viên ngọc tám góc5, treo bên trên cao, mặc dù ngơi nghỉ ban đêm, nó vẫn tỏa sáng sủa như ban ngày. 5) Ngọc nữ báu (ngọc phái nữ bảo): Đó là fan pân hận ngẫu của vua, sắc đẹp diễm kiều đoan trang, bản thân thơm như trầm mùi hương, khá mồm nhỏng hoa sen, thân thể nóng vào mùa đông, non vào ngày hè, hầu hạ khéo léo, khôn xiết chấp thuận vua. 6) Quan nhà kho báu (công ty tạng thần bảo): Đó là 1 trong những người có nhiều công đức, vì phước báo mà có được thiên nhãn6, thấy suốt tất cả các thứ dụng gìn giữ vào kho, vua đề nghị sử dụng đồ vật gì là lôi ra ngay. 7) Tướng quân báu (binh thần bảo): Đó là một trong những người thông liền quân cơ, biết rành sách lược, tài năng dùng binh.

Vua Chuyển luân có tư sản phẩm phước báo: Một là siêu giàu, châu báu, thành công, ruộng khu đất, tín đồ hầu hạ, những vô kể; đáng điện thoại tư vấn là “cõi tục đệ nhất”. Hai là tướng tá mạo trang nghiêm đoan chủ yếu, tất cả đầy đủ 32 tướng tốt(6), xứng đáng call là “trần thế đệ nhất”. Ba là thân thể tnắm kiện, không tồn tại mắc bệnh, an ổn vui tươi, đáng Gọi là “dương thế đệ nhất”. Bốn là mạng sống lâu dài, xứng đáng Hotline là “trần giới đệ nhất”.

khi vua Chuyển luân xuất hiện, châu Nam Thiệm-bộ này, đất đai thật sạch, bằng vận, không có tua nơi bắt đầu, đụn đụn, hoành tráng, phân, thủy dịch, những đồ vụn lặt vặt hôi thúi; khá đầy đủ bảy đồ vật báu(7), nhiệt độ ôn hòa, người người an vui. Con của Luân vương vãi gồm một ngàn người. Vua mạng bình thường liền sinh lên cõi trời Đao-lợi; bảy ngày tiếp đến thì bốn món báu là bánh xe đá quý, voi, ngựa và ngọc, tự nhiên và thoải mái biến hóa mất; cha món báu còn lại là ngọc người vợ, thủ kho cùng tướng quân đầy đủ mạng tầm thường. Thành báu cũng biến thành gạch vụn. Thế mới biết, tất cả các chình ảnh giới sinh hoạt thế gian hầu như vì chưng nghiệp lực mà lại tồn tại; lúc nghiệp lực kết thúc thì chình họa giới cũng hoại diệt. Đức Phật phân tích tướng mạo trạng của trần gian, chỉ cần đau khổ, trống rỗng, vô thường xuyên cùng vô ngã; thật là cặn kẽ vậy.

CHÚ THÍCH

Mạng sống bé tín đồ, bước đầu tính từ mười tuổi, cứ đọng mỗi một trăm năm tăng lên một tuổi, tăng mang lại tám vạn tư ngàn tuổi thì ngưng; kia call là “kiếp tăng ”. Rồi lại tính ban đầu trường đoản cú tám vạn bốn nngây ngô tuổi, cứ đọng từng một trăm năm sụt giảm một tuổi, giảm cho còn mười tuổi thì ngưng; đó Call là “kiếp giảm”. Trải qua 1 lần tăng và một lượt giảm như vậy, là một “đái kiếp”.Bốn châu lớn nghỉ ngơi Đông, Nam, Tây cùng Bắc, cũng khá được gọi là “tư nhân gian ”.Căm tuyệt nan xe là khúc cây win ở vào bánh xe, đầu trong thì đã nhập vào vành bao trục xe cộ, đầu quanh đó thì gắn vào vành bánh xe. Cái bánh xe cộ được làm bằng một nngây ngô chiếc căm như vậy, thì sẽ là một cái bánh xe không hề nhỏ, cực kỳ chắc hẳn rằng.Màu thanh thiên là greed color lam nhưng mà tất cả trộn tí màu hồng.Đó là hình tám góc.Thiên nhãn là mắt của clỗi thiên, bất cứ nơi tối, chỗ sáng, chỗ gần, vị trí xa, địa điểm tạ thế, địa điểm trống, rất nhiều thấy trong cả, không tồn tại gì ngăn uống cản.

PHỤ CHÚ

(01) Chuyển luân thánh vương: giỏi Hotline tắt là Luân vương, là từ bỏ dịch ý của tiếng Phạn cakra-varti- rajan, tức là người chủ sở hữu của bánh xe pháo báu xoay gửi. Luân vương tất cả bảy món báu đặc biệt nhưng toàn bộ các tín đồ không người nào có: bánh xe cộ báu, voi Trắng báu, ngựa xanh báu, thần châu báu, ngọc nàng báu, quản ngại kho tàng, cùng tướng tá quân báu. Vua gồm tư đức béo, không một ai sánh bằng: sinh sống thọ, không tật bệnh dịch, tướng

mạo đoan trang, cùng kho đầy của báu. Quốc độ của vua phú quý, quần chúng khắp nơi số đông sinh sống vào cảnh thái an toàn lạc. Vua thống cai quản cả tư châu mập tầm thường quanh núi Tu-di, dùng chánh pháp để trị đời. Truyền tmáu về việc mở ra của Chuyển luân thánh vương vãi, khôn xiết được phổ biến vào thời Phật tại cụ. đa phần ghê luận sẽ đề cùa tới Chuyển luân thánh vương vãi, cùng những địa điểm còn so sánh vị vua này cùng với đức Phật. Luận Đại Trí Độ nói: Phật đưa pháp luân tương tự như Luân vương đưa bảo luân… Luân vương vận bánh di chuyển xe báu đi thân hỏng ko vô không tự tin, Phật chuyển vận xe cộ pháp đi thân trần gian vô ngại ngùng. Người thấy được bánh xe cộ báu, các tai nạn, độc hại phần đa tiêu diệt; fan chạm chán được bánh xe pháp, tất cả phiền khô óc, tà loài kiến đông đảo tan biến… Luận ấy lại nói: Luân vương chưa dứt không bẩn đều phiền não; Phật đang xa lìa dài lâu rất nhiều phiền khô não… Bánh xe pháo báu là đồ mang tạm; bánh xe cộ pháp là sống động. Bánh xe cộ báu là nơi đầy kiết sử, vui cùng với năm dục; bánh xe pháo pháp là vị trí không tồn tại kiết sử, vui niềm pháp lạc… Nhiều khu vực còn đối chiếu các Luân vương cùng với các giai vị của Bồ-tát hạnh, như: Thiết Luân vương tương tự với hàng Thập-tín; Đồng Luân vương tương tự cùng với hàng Thập-trụ; Ngân Luân vương vãi tương đương với hàng Thập-hạnh; Kyên Luân vương tương đương cùng với hàng Thập- hồi-phía. Có vị trí nói Luân vương bao gồm cha loại: Vua A Dục ví dụ điển hình, là Quân (quân binh) Luân vương; tư vị Kim, Ngân, Đồng với Thiết Luân vương vãi là Tài (của cải) Luân vương; với đức Phật là Pháp Luân vương.

(02) Chỏng thiên cõi Dục: Tất cả những loại bọn chúng sinh còn có vai trung phong si mê ao ước các đối tượng người sử dụng nlỗi hình tướng mạo, âm tkhô nóng, chạm xúc, siêu thị, tiền bạc, danh lợi, sắc dục, v.v… phần lớn sinh sống trong phạm vi cõi Dục. Trong cõi này, tự tốt lên rất cao, gồm có sáu loài nlỗi sau: Địa-ngục, Ngạ-quỉ, Bàng-sinh, A-tu-la, Người với Ttránh. Loài Ttách ở đây cũng là loài người, nhưng lại vị tất cả tu mười nghiệp lành sinh sống những kiếp trước bắt buộc thừa kế phước báo cao hơn nữa loài người sinh sống cõi Người. Trú xđọng của họ là các cõi Trời – được Điện thoại tư vấn là “Trời cõi Dục”; bao gồm tất cả sáu cõi, từ bỏ phải chăng lên rất cao nlỗi sau:

Tứ-vương vãi thiên (Caturmaharajika-deva): Theo trái đất quan của Phật giáo, làm việc sườn lưng chừng núi Tu-di lại sở hữu một ngọn gàng núi chia thành tư đầu, xoay ra bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc. Mỗi đầu vị một vị thiên vương thuộc tổng thể thiên chúng nằm trong quyền trú ngụ. Vị thiên vương trấn sinh sống đầu núi phía Đông tên là Trì Quốc (Dhrtarastra);phía Nam thương hiệu là Tăng Trưởng (Virudhaka); phía Tây thương hiệu là Quảng Mục (Virupaksa); và phía Bắc tên là Đa Văn uống (Dhanada). Bốn vị thiên vương này còn có nhiệm vụ bảo lãnh tư châu nhân gian, nên được gọi là Hộ Thế tứ đọng thiên vương vãi, và ngọn núi bốn đầu ấy được call là Tứ-vương thiên, là tầng ttránh trước tiên của sáu tầng ttránh cõi Dục. Các vị thiên vương vãi tương tự như thiên chúng ở cõi ttách này sống thọ 500 tuổi; mà một hôm sớm tại chỗ này tương tự với 50 năm làm việc cõi Người. Sự dâm dục tại chỗ này cũng tương tự sinh sống cõi trần. Em nhỏ nhắn mới xuất hiện đã phệ bằng em nhỏ bé năm tuổi sống dương thế, quần áo từ bỏ có không hề thiếu.Tam-thập-tam thiên (Trayastrimsa-deva): cũng mang tên là Đao-lợi thiên. Cõi ttách này nơi trưng bày ngay lập tức trên đỉnh núi Tu-di, chia làm 33 cung, là tầng ttránh sản phẩm công nghệ nhì của sáu tầng ttránh cõi Dục. Chúa của cõi trời này là trời Đế Thích (hoặc: Thiên Đế Thích, Thích Đề Hoàn Nhân, Nhân Đà La, Kiều Thi Ca, v.v… – Sakra Devanam-indra), ngự tại cung trung ương. Ớ tứ phương phổ biến xung quanh, mỗi phương tất cả tám cung (cộng cả thảy là 33 cung). Thiên bọn chúng sinh hoạt cõi ttách này sống lâu một ndở người tuổi (một đêm ngày ở đây lâu năm bằng một trăm năm sinh hoạt nhân gian). Họ cũng dựng bà xã gả ck, sự dâm dục hệt như làm việc cõi thiên hạ. Em bé bỏng bắt đầu xuất hiện đã lớn bằng em nhỏ bé sáu tuổi ngơi nghỉ thế gian, y phục trường đoản cú bao gồm không hề thiếu.Dạ-ma thiên (Yama-deva): Đây là tầng ttránh vật dụng cha vào sáu tầng trời cõi Dục; với cũng chính là cõi ttránh trước tiên tọa lạc ở vào hư ko, bên trên ttránh Đao-lợi. Cõi ttránh này thời điểm nào thì cũng sáng sủa rực rỡ, không tồn tại ngày cùng đêm. Chúa của cõi này là ttách Tu Dạ Ma (Suyama-devaraja). Thiên chúng tại đây sống thọ hai ndở người tuổi (một ngày dài bằng hai trăm năm ngơi nghỉ nhân gian), mỗi giây từng phút số đông thọ hưởng sự mừng thầm không tính mức độ tưởng tượng của loại bạn. Ý niệm dâm dục chỉ khởi lên khi biết đúng vào lúc, với bà xã ông chồng chỉ ôm nhau là âm dương thành tựu. Đến thời gian sinch, tín đồ thiên nữ khởi niệm, lập tức có em nhỏ xíu hóa sinch vị trí đầu gối, mập bằng em bé bỏng bố, bốn tuổi sinh sống trần giới.Đâu-suất thiên (Tusita-deva): cũng Hotline là Đâu-suất- đà thiên. Đây là tầng ttránh sản phẩm công nghệ bốn vào sáu tầng ttránh cõi Dục, ở phía bên trên ttách Dạ-ma. Chúa của cõi ttách này là thiên vương vãi San Đâu Suất Đà (Samtusita-devaraja). Cõi trời này tạo thành nhị viện: nội viện và ngoại viện. Nội viện là chỗ trú ngụ của các vị Bồ-tát một đời thành Phật (vấp ngã xứ) – như trước đó đó là đức Thích Ca, hiện thời là đức Di Lặc. Thiên chúng sinh hoạt nội viện thường được đức Di Lặc tngày tiết pháp hóa độ, thường tu tập tám con đường chân chánh. – Phật giáo Trung-quốc, từ bỏ thời Đông-Tấn (317-419) trlàm việc đi, tín ngưỡng về cõi tịnh độ Đâu-suất rất phổ biến. Rất các vị cao tăng các đời từng phân phát nguyện vãng sinc về Đâu-suất nội viện của đức Di Lặc. – Ngoại viện là địa điểm thiên chúng cư trú, phần đông chỉ hưởng trọn hoan lạc, không nhiều được nghe Phật pháp. Thọ mạng sinh hoạt đấy là tư nđần tuổi (một hôm sớm nhiều năm bởi tứ trăm năm làm việc nhân gian). Chúng sinch tại đây, niệm dâm dục dìu dịu, biết đủ, và phái mạnh nàng chỉ di động cầm tay nhau là âm dương thắng lợi. Em bé bỏng new sinh đang phệ bởi em nhỏ bé tám tuổi ở người đời.Hóa-lạc thiên (Nirmanarati-deva): cũng gọi là Hóa- tự-trên thiên. Đây là tầng trời lắp thêm năm vào sáu tầng trời cõi Dục. Chúa của cõi này là thiên vương Thiện tại Hóa (Sunirmita-devaraja). Người ở cõi trời này tự hóa ra những è cổ cảnh để thưởng thức, thân tướng thường sẽ có ánh sáng; niệm dâm dục càng thanh thanh, cùng nam thiếu phụ chỉ chú ý nhau mỉm cười cợt là âm khí và dương khí thành tựu; con cái hóa sinh từ đầu gối của phụ thân hoặc chị em, new sinh ra đã to bằng đứa ttốt mười nhì tuổi sinh hoạt người đời. Họ sống thọ tám nngu tuổi (một hôm sớm dài bằng tám trăm năm sống nhân gian).Tha-hóa-tự-tại thiên (Paranirmita-vasa-vartin): Đây là tầng ttránh tối đa vào sáu tầng ttách cõi Dục. Chúa của cõi này là thiên vương vãi Tự Tại (Vasavartti-devaraja), cũng là chúa của cả sáu tầng ttách cõi Dục, với là một trong số những ma vương vãi nhà trương tiêu hủy Phật pháp. Tuy nhiên, theo kinh luận ghi chxay, một vài ba pháp hội tởm Hoa Nghiêm với Bát Nhã, đã từng được Phật tmáu tại thiên cung này. Thiên chúng sống cõi này siêng đem phần đa trằn chình họa vị cõi ttránh Hóa-lạc hóa ra nhằm thưởng thức. Dục niệm ở chỗ này chỉ còn cực kỳ ít, thiên nam cùng thiên bạn nữ chỉ quan sát nhau là âm khí và dương khí thành tựu. Muốn bao gồm con thì khởi niệm, tức khắc tất cả thiên tử hóa sinch khu vực đầu gối, lớn bằng đứa tphải chăng mười tuổi ngơi nghỉ thiên hạ. Tuổi thọ ngơi nghỉ đấy là một vạn sáu nngớ ngẩn tuổi (một hôm mai nhiều năm bởi một ndở hơi sáu trăm năm sinh sống nhân gian).

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Pewpew Tiểu Sử, Tình Yêu Sự Nghiệp Của Streamer Pew Pew

Trong sáu cõi trời Dục giới bên trên, nhì cõi Tứ-vương vãi thiên và Đao-lợi thiên phần đông tọa lạc bên trên núi Tu-di, đến nên được gọi là “địa cư thiên”; bốn cõi còn sót lại những trưng bày bên trên hỏng ko, mang lại nên người ta gọi là “ko cư thiên”.

(03) Câu này, ý tác giả muốn nói: Bỏ ác làm cho lành, ngay cả kết thúc trừ trọn vẹn mười nghiệp ác và tu tập khá đầy đủ mười nghiệp lành, thì cũng chỉ đầy đủ tạo nên phước đức để được hưởng trái báo phấn kích thuộc tột ở những cõi ttránh mà thôi. Đó vẫn luôn là thứ phước báo hữu lậu, không đủ năng lực góp cho tất cả những người tu hành phá vỡ vô minc, bay li bố cõi, hoàn thành tốt sinch tử luân hồi. Muốn giải thoát sinch tử để bệnh nhập nát bàn, hành giả, ngoại trừ Việc tu chế tác phước đức, còn nên nỗ lực phát huy trí tuệ, bằng cách tu tập thiền đức định, suy nghiệm chân lí, cho đến lúc tuệ giác bừng sáng, vô minc phiền khô não hoàn toàn tiêu diệt. Con con đường tu tập điều này, vào Phật giáo điện thoại tư vấn là “phước huệ đồng tu” (phước huệ tuy nhiên tu). Đức Thích Ca Mâu Ni, đã từng có lần trải bao đời kiếp tu sinh sản công đức lành, cơ mà nên hóng mang đến kiếp sau cùng, do công tích tu tập thiền khô định một bí quyết triệt để trong tư mươi chín ngày dưới cội cây người tình đề, new dành được trái vị giác ngộ viên mãn, thành bậc Tối Chánh Giác. vì thế, lời chúc “Phước Huệ Viên Thành” được xem như là lời chúc không thiếu thốn chân thành và ý nghĩa tốt nhất mà các hành giả hay dùng để làm chúc nhau.

(04) Luân bảo: bánh xe pháo báu, một hình tượng của các đế vương vãi thời cổ Ẳn-độ. Trong bom tấn Phật giáo thường nói, đó là 1 vào bảy trang bị quí báu của vị Chuyển luân thánh vương, làm cho ông biến chuyển kẻ vô địch, thống tốt nhất tư châu cõi trần, mọi nơi sống trong thanh an toàn lạc. Tùy theo làm từ chất liệu, luân bảo gồm bao gồm tư loại: klặng luân bảo, ngân luân bảo, đồng luân bảo, với thiết luân bảo. Theo đó, tùy thuộc vào quốc độ rộng thanh mảnh cơ mà Chuyển luân thánh vương vãi cũng có thể có tư hạng: Kyên ổn Luân vương vãi, Ngân Luân vương, Đồng Luân vương, với Thiết Luân vương vãi. – Nlỗi Thiết Luân vương thì giai cấp có một châu Nam Thiệm- bộ; Đồng Luân vương vãi thống trị nhì châu là Nam Thiệm-bộ và Đông Thắng-thân; Ngân Luân vương thì ách thống trị mang đến cha châu, là Nam Thiệm-cỗ, Đông Thắng-thân với Tây Ngưu-hóa; Kyên ổn Luân vương vãi thì kẻ thống trị luôn luôn cả châu Bắc Câu-lô, tức mọi cả bốn châu nhân gian.

Trong Phật giáo, bánh xe cộ báu đó cũng được dùng để thay thế đến chánh pháp, đề nghị sau khi thành đạo, đức Phật đã tuyên dương chánh pháp mang đến loại bạn, cùng Gọi đó là việc “gửi pháp luân”. Theo luận Đại Trí Độ, chữ “luân” ở đây Có nghĩa là “trí tuệ và pháp tương ưng với trí tuệ của Phật”; và “pháp” ở đây, một phương pháp tổng thể, là tía mươi bảy phđộ ẩm trợ đạo. Lời Phật dạy được fan tchúng ta thừa nhận hành trì, hotline là “chuyển”. bởi thế, đức Phật được tôn xưng là bậc “Pháp Luân Vương”. Từ ý nghĩa của sự việc “chuyển pháp luân” ấy, luân bảo cũng được Phật giáo cần sử dụng làm biểu tượng cho “bánh xe pháp” (pháp luân). Bánh xe cộ này có bao gồm tám nan (biểu lộ cho giáo pháp “bát chánh đạo”, hoặc mười hai nan (bộc lộ đến giáo pháp “thập nhị nhân duyên”). Bàn tay và cẳng bàn chân Phật bao gồm tướng bánh xe pháo một nngây ngô nan, cũng ứng vào chân thành và ý nghĩa này.

Nhân luôn tiện phía trên, bạn dịch xin nêu ra điều này: Trong tứ đại châu, châu ngơi nghỉ phương Đông tên là Thắng-thân, từ Phật học Hán Việt gọi là “Đông Thắng-thân châu”. Từ trước đến nay, những sách Phật học tập Việt ngữ (bao gồm cả cỗ Phật Học Từ Điển của Đoàn Trung Còn), đầy đủ viết thương hiệu châu này là Đông Thắng-thần châu. Có lẽ đó là viết theo Đinch Phúc Bảo trong Phật Học Đại Từ Điển. Trong khi ấy, những cỗ từ điển trong tương lai nhỏng Phật Quang Đại Từ Điển, Từ Nguyên, v.v…, và cả người sáng tác tại chỗ này, phần lớn viết là “Đông Thắng-thân châu”, Phật Quang Đại Từ Điển có ghi thêm chữ Phạn là “Purva-videha” và lý giải “chiến hạ thân ” là thân tướng tá thù win. Có điều không thể tinh được, Đinch Phúc Bảo (trong cỗ Phật Học Đại Từ Điển), viết do đó “Đông Thắng-thần châu”, nhưng cũng phân tích và lý giải là thân tướng tá thù chiến hạ. Trong khi đó, sách Trung Anh Phật Học Từ Điển (A Dictionary of Chinese Buddhist Terms) thì ghi tại 1 trang là “Đông Thắng-thân châu” cùng tại một trang khác là “Thắng-thần châu”; cả hai tự cùng được ghi kèm chữ Phạn là Purvavideha, cùng giải thích là đại lục sinh hoạt phía Đông núi Tu-di. Vậy thì, châu kia tên là Thắng-thần xuất xắc Thắng-thân? Trong chữ Phạn VIDEHA, thì ngữ vĩ “deha” (dịch âm Hán ngữ là “đề-ha”), vào Trung Anh Phật Học Từ Điển, nó được dịch nghĩa là “the body”; với trong Phật Quang Đại Từ Điển, nó được dịch tức thị “thân”. Do đó, tên “Thắng-thân” là đúng chuẩn.

(06) Chuyển luân thánh vương cũng đều có 32 tướng xuất sắc nhỏng Phật, dẫu vậy theo luận Đại Trí Độ, một cách tổng thể, tướng mạo Phật là tướng tá giải thoát, hoàn thành tốt sinch tử luân hồi; còn tướng mạo của Luân vương vẫn còn là tướng tá phàm phu, vẫn tồn tại mắc kẹt trong khoảng sinh tử luân hồi. Theo tởm Vô Lượng Tchúng ta, 32 tướng mạo của Phật ví dụ, viên mãn; còn 32 tướng của Luân vương thì mờ nhạt, ko đầy đủ.

(07) Bảy báu: Kinch luận Phật giáo thường nêu lên bảy vật báu sử dụng trang nghiêm các cõi tĩnh thổ, mà cũng chính là rất nhiều trang bị trân quí nhất của trần gian. Theo các tởm Trường A Hàm, A Di Đà, luận Đại Trí Độ v.v…, bảy món báu đó tất cả gồm vàng, bạc, lưu-li, pha-lê, xa-cừ, mã- não, và xích-châu.

Vàng (klặng, tuyệt hoàng kim): Theo luận Đại Trí Độ, rubi là do tự cat đá, đồng đỏ vào núi có mặt. Vàng có tư đặc điểm: Màu sắc không biến hóa đổi; thể hóa học ko ô nhiễm; biến hóa hình trạng (từ vòng sang xuyến, sang tượng cốt, chén đĩa, v.v…) không bị trlàm việc ngại; có tác dụng cho người ta trsống bắt buộc giàu có. Bốn Điểm lưu ý này cũng rất có thể cần sử dụng làm cho thí dụ cho tư đức Thường, Tịnh, Ngã với Lạc của pháp thân Phật. Cũng từ các ý nghĩa sâu sắc kia, thân của Phật giỏi đẹp trang nghiêm huyền ảo, nên gọi là “kim thân”.Tệ Bạc (ngân, hay bạch ngân): Theo luận Đại Trí Độ, bạc là do từ đá cháy xuất hiện. Vàng cùng bạc là nhì một số loại quí kyên mà đầy đủ fan phần đa biết; riêng biệt trong Phật giáo, thỉnh thoảng bọn chúng được dùng để làm chỉ cho các chốn già lam, nlỗi “klặng địa”, “ngân địa”, v.v…Lưu-li (tuyệt tì-lưu-li): một các loại đá ngọc màu xanh da trời, ánh sáng nhìn trong suốt, là thần vật dụng sinc từ thiên nhiên, không hẳn do tín đồ làm được. Tuy nhiên, cũng có thể có đồ vật ngọc lưu-li vày tín đồ luyện thành, nhưng kia chỉ nên các loại ngọc giả nhưng thôi. Ngày xưa nước Tần (Trung-quốc) nổi tiếng có rất nhiều một số loại ngọc thiên nhiên; riêng rẽ ngọc lưu-li này cũng đều có mang đến mười một số loại (màu): đỏ, hồng, White, black, tím, vàng, xanh, lam nhạt, da trời, với lá cây.Pha-lê (tức thủy-tinh): Theo luận Đại Trí Độ, hai các loại lưu-li cùng pha-lê là vì từ bỏ trong những hang núi có mặt. Giá tuyết đóng băng, trải qua ndở hơi năm thì thành ngọc, call là pha-lê (tức là ngọc nước). Loại thủy tinh thời nay hay được sử dụng có tác dụng các vật gia dụng nhỏng li, bát, bình gặm hoa, v.v…, là do nhỏ bạn lấy mèo chế tao ra, không phải là ngọc pha-lê vạn vật thiên nhiên nói bên trên.Xa-cừ: một các loại ốc đại dương rất lớn, vỏ dầy với cứng. Mặt ko kể của vỏ có tương đối nhiều lằn sâu nhỏng tự khắc, phương diện trong thì Trắng, sáng nlỗi ngọc; do đó được xem như là một các loại đá ngọc, cùng được chế trở thành các đồ trang sức quý quí giá bán. Cũng gồm tín đồ gọi loại san-hô white là xa-cừ. Nhưng, tự điển Từ Ngulặng còn dẫn sinh sống sách Nghệ Văn uống Loại Tụ của Trung-quốc, gồm điều mục bảo rằng, xa-cừ là một trong những các loại ngọc quí làm việc Tây-vực; và đó bắt đầu là 1 trong trong bảy món báu kể tại chỗ này.Xích-châu (giỏi xích-chân-châu): là một trong nhiều loại ngọc màu đỏ, do một loại sâu đỏ ra đời. Theo luận Đại Trí Độ, nhiều loại chân-châu này cực kì quí báu, không hẳn là san-hô. Loại chân-châu thường xuyên thì bao gồm màu sắc xám hoặc xám nhạt, tuy thế một số loại xích-chân-châu thì có ửng màu đỏ; ví như được một số loại màu thuần đỏ thì quí giá khôn cùng, bên trên đời hiếm thấy. Mã-não: là nhiều loại ngọc quí greed color biếc, rất sáng; không giống cùng với một số loại mã-não thường thấy, là một số loại đá gồm vân đỏ.

BÀI TẬP

Hãy nhắc tên tư hạng Luân vương vãi. Các vị Luân vương vãi ấy mở ra vào tầm khoảng tuổi tchúng ta nhỏ fan là bao nhiêu? Thống trị bao nhiêu châu?Bảy lắp thêm quí báu riêng rẽ của vị Chuyển luân thánh vương là gì?Chuyển luân thánh vương gồm tứ thiết bị phước báo; bốn phước báo ấy là phần nhiều gì?Vào thời gian Chuyển luân thánh vương mở ra, tình trạng của châu Nam Thiệm-cỗ như vậy nào?Luân vương vãi sau thời điểm mạng chung vẫn sinh về đâu? Tình trạng bảy thứ quí báu riêng rẽ của ông, kế tiếp đã như vậy nào?

| mục lục sách | bài tiếp theo |

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *