Một quả bom được giấu trong một chậu hoa và tiếng nổ bên ngoài một đồn công an sống Surat Thani, làm cho 1 tín đồ bỏ mình.

Bạn đang xem: Chậu cây tiếng anh là gì


A bomb that had been hidden in a flower pot exploded outside the Surat Thani police station và killed a municipal employee.
Những khu vực muỗi rất có thể sinh sản là (1) vỏ xe phế thải, (2) máng xối, (3) chậu hoa, (4) chậu thau hoặc đông đảo đồ gia dụng dụng cất nước, (5) lon quăng quật đi, (6) các phuy chứa nước
Possible breeding sites are (1) abandoned tires, (2) rain gutters, (3) flowerpots, (4) buckets or other containers, (5) discarded cans, (6) barrels
Làm sao một tín đồ tinh tế nlỗi ông, gồm một cuốn sách làm cho vườn cửa, Mà lại có thể ko chăm chút gì đến chậu hoa trên cửa ngõ sổ? Thật là mai mỉa.
How could a man as meticulous as you own such a book yet completely neglect the flowers in his own window box?
Vào đầu niên học tập 1997-1998 trên Phi-líp-pin, Sở Y Tế đang khulặng những gia sư không nên được sắp xếp những chậu hoa vào phòng học, nhằm tách những nguy cơ truyền truyền nhiễm.
Interestingly, at the beginning of the 1997/98 school year, the department of health in the Philippines discouraged the use of flowerpots in school classrooms for this reason.
Ban đầu bà chũm xua xua chiếc mùi hương này đi, có niềm tin rằng nó hướng tự chậu hoa phía bên ngoài cửa sổ, tuy thế hương thơm nhanh lẹ trngơi nghỉ đề xuất dũng mạnh hơn và bà ấy ban đầu mất cảm xúc ngơi nghỉ chân.
At first she dismissed the smell, believing it lớn be from flowers outside of the window, but the odor soon became stronger và she began to thảm bại feeling in her legs.
Ví dụ: nếu report của người sử dụng bao gồm bảy ngày vừa mới rồi với tự khóa "chậu hoa" không sở hữu và nhận được lượt hiển thị làm sao nhìn trong suốt bảy ngày đó thì "chậu hoa" sẽ không mở ra vào báo cáo.
For example, if your report covers the last seven days, & your từ khóa "flowerpot" received no impressions during those seven days, then "flowerpot" won"t appear on the report.
Matt Froin, dân cày nông trại sữa nghỉ ngơi New Canaan, Connecticut, anh ấy tỉnh dậy vào một ngày và nhận ra phân của bầy trườn còn trân quý hơn sữa, Anh hoàn toàn có thể dùng chúng làm cho chậu hoa tự phân hủy.

Xem thêm:


Matt Froind, a dairy farmer in New Canaan, Connecticut, who woke up one day và realized the crap from his cows was worth more than their milk, if he could use it to lớn make these biodegradable flower pots.
Kiến trúc sư Galeazzo Alesham mê (1512–1572) sẽ xây đắp nhiều công trình palazzi lung linh của đô thị, tương tự như giữa những thập kỷ tiếp sau sau năm mươi năm là Bartolomeo Bianteo (1590–1657), bên thi công phần nhiều chậu hoa bác bỏ bàn của Đại học Genova.
The architect Galeazzo Alesmê mệt (1512–1572) designed many of the city"s splendid palazzi, as did in the decades that followed by fifty years Bartolomeo Bianteo (1590–1657), designer of centrepieces of University of Genoa.
Quý Khách vẫn hy vọng hóng một tỉnh thành như vậy này còn có hầu hết chậu hoa cách tân bên trên Đại lộ Michigan, vị trí tín đồ giàu sang mua sắm, cơ mà nếu như bạn đi dọc từ đa số tuyến phố những vỏ hộp hoa sẽ khác biệt từ mặt đường này sang trọng đường khác: có sự đa dạng chủng loại trong thực đồ vật.
You would expect a city like this khổng lồ have upgraded flower boxes on Michigan Avenue where wealthy people shop, but if you actually go along the street you find the flower boxes change from street to street: there"s actual diversity in the plants.
The window frames are lead-lined và the flower boxes grow pink nasturtiums to go with the pink door.
To do so successfully, you need lớn control the temperature, the light, and the form size of the flowerpot.
Người chúng ta của chị ấy giải thích: “Tôi không có đủ chậu tdragon cùng lúc biết rằng cây hoa này dễ thương biết bao, thì tôi cho rằng cây cũng sẽ chẳng sao khi mọc lên vào chiếc thùng cũ kỹ này đâu.
Her friover explained, “I ran short of pots, và knowing how beautiful this one would be, I thought it wouldn’t mind starting in this old pail.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *