30 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎILỚP 5(CÓ LỜI GIẢI)

Bài 1: Cho nhị hình vuông vắn ABCD và MNPQ như vào hình vẽ. Biết BD = 12 centimet. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

Bạn đang xem: Các dạng toán nâng cao lớp 5 và cách giải

Bài giải:

*

Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là:

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn AEOK là:

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó: OE x OK = 18 (cm2)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình trụ trọng tâm O là:

18 x 3,14 = 56,92 (cm2)

Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)

Diện tích hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Vậy diện tích phần gạch chéo cánh là:

56,52 - 36 = trăng tròn,52 (cm2)

Bài 2: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 bắt buộc kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số như thế nào với 2002?

Bài giải: Vì "đãng trí" đề nghị bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

Thừa số thứ nhị bị giảm đi số đơn vị là: 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).

Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.

Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940 : 1980 = 2003.

Bài 3: Người ta cộng 5 số với phân tách cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia mang lại 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và phân tách cho 3 sẽ được 148. Bạn gồm biết số đứng giữa theo thứ tự bên trên là số như thế nào không?

Bài giải: 138 là vừa phải cộng của 5 số, phải tổng 5 số là: 138 x 5 = 690.

Tổng của tía số đầu tiên là: 127 x 3 = 381.

Tổng của bố số cuối thuộc là: 148 x 3 = 444.

Tổng của hai số đầu tiên là: 690 - 444 = 246.

Số ở giữa là số đứng thứ bố, bắt buộc số ở giữa là: 381 - 246 = 135.

Bài 4: Cho bảng ô vuông gồm 10 mẫu và 10 cột. Hai bạn Tín cùng Nhi đánh màu những ô, mỗi ô một màu sắc trong 3 màu: xanh, đỏ, tím. Bạn Tín bảo: "Lần nào tô hoàn thành hết những ô cũng tất cả 2 mẫu mà lại trên 2 dòng đó tất cả một màu sắc sơn số ô loại này bằng sơn số ô cái kia". Bạn Nhi bảo: "Tớ phân phát hiện ra bao giờ cũng bao gồm 2 cột được sơn như thế". Nào, bạn hãy mang lại biết ai đúng, ai sai?

Bài giải: Giả sử số xe hơi màu sắc đỏ ở tất cả những cái đều khác nhau mà mỗi mẫu có 10 ô đề nghị số ô được sơn màu sắc đỏ ít nhất là:

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).

Lí luận tương tự với màu xanh lá cây, màu tím ta cũng có kết quả như vậy.

Xem thêm: " Crown Là Gì - Crown Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Do đó bảng sẽ bao gồm ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này mâu thuẫn với bảng chỉ có 100 ô.

Chứng tỏ ít nhất phải gồm 2 cái nhưng mà số ô tô bởi cùng một màu sắc là như nhau.

Đối với các cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Do đó cả hai bạn đều nói đúng.

Bài 5:Tìm 4 số tự nhiên gồm tổng bằng 2003. Biết rằng nếu xóa bỏ chữ số sản phẩm đơn vị của số thứ nhất ta được số thứ nhị. Nếu xóa bỏ chữ số hàng đơn vị của số thứ nhị ta được số thứ cha. Nếu xóa bỏ chữ số sản phẩm đơn vị của số thứ ba ta được số thứ tư.

Bài giải: Số thứ nhất không thể nhiều hơn 4 chữ số bởi tổng 4 số bằng 2003. Nếu số thứ nhất gồm không nhiều hơn 4 chữ số thì sẽ ko tồn tại số thứ tư. Vậy số thứ nhất phải có 4 chữ số.

Gọi số thứ nhất là abcd (a > 0, a, b, c, d 7 vị nếu b nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì bbb + cc + d nhỏ hơn 892 ; b 892. Suy ra b chỉ có thể bằng 8.

Thay b = 8 vào (**) ta được:

888 + cc + d = 892

cc + d = 892 - 888

cc + d = 4

Từ đây suy ra c chỉ có thể bằng 0 và d = 4.

Vậy số thứ nhất là 1804, số thứ nhì là 180, số thứ tía là 18 và số thứ tư là 1 trong.

Thử lại: 1804 + 180 + 18 + 1 = 2003 (đúng)

Bài 6:Một người mang ra chợ 5 giỏ táo Apple gồm nhị loại. Số táo bị cắn dở trong mỗi giỏ lần lượt là: đôi mươi ; 25 ; 30 ; 35 với 40. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại hãng apple. Sau lúc chào bán hết một giỏ táo như thế nào đó, người ấy thấy rằng : Số apple loại 2 còn lại đúng bằng nửa số hãng apple loại 1. Hỏi số táo loại 2 còn lại là bao nhiêu?

Bài giải: Số táo Apple người đó sở hữu ra chợ là:

đôi mươi + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)

Vì số táo Apple loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo bị cắn dở loại 1 cần sau thời điểm buôn bán, số apple còn lại phải phân tách hết mang lại 3.

Vì tổng số táo có ra chợ là 150 quả chia hết đến 3 buộc phải số táo Apple đã buôn bán phải phân tách hết mang lại 3. Trong các số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ bao gồm 30 phân tách hết mang lại 3. Do vậy người ấy đã cung cấp giỏ táo khuyết đựng 30 quả.

Tổng số táo bị cắn dở còn lại là:

150 - 30 = 1trăng tròn (quả)

Ta tất cả sơ đồ biểu diễn số táo Apple của loại 1 và loại 2 còn lại:

*

Số táo bị cắn loại 2 còn lại là:

120 : (2 + 1) = 40 (quả)

Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả chính là số táo khuyết loại 2 còn lại.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *