"bài tập môn Kinch tế quốc tế" có có 5 bài tập tự luận dạng tính tân oán với bao gồm dĩ nhiên lời giải cụ thể để chúng ta dễ ợt đối chiếu cùng với hiệu quả bài bác làm của chính mình.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập kinh tế quốc tế có lời giải

Hi vọng tư liệu này sẽ giúp đỡ ích mang đến các bạn trong quy trình tiếp thu kiến thức. Mời các bạn thuộc xem thêm.


*

BÀI TẬP MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ Bài 1. Các số liệu về năng suất lao động (đầu ra tính bằng giờ lao động cho một sản phẩm) như sau: Quốc gia Sản phẩm Pháp Nhật Rượu vang 1 3 Đồng hồ nước 4 2 a. Xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của các nước. b. Phân tích lợi ích thương mại (quy đổi thành giờ lao động) của 2 bên và thế giới dựa trên lợi thế tuyệt đối nếu tỷ lệ trao đổi là 1chai vang = 1 chiếc đồng hồ. Bài làm cho a. Xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của các nước. ­ Lợi thế tuyệt đối của 2 nước: ­ Nước Pháp sản xuất 01 chai rượu vang mất 1h công lao động. ­ Nước Nhật sản xuất 01 chai rượu vang mất 3 h công lao đụng → nước Pháp có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất rượu vang ­ Nước Pháp sản xuất 01 chiếc đồng hồ mất 4h công lao rượu cồn. ­ Nước Nhật sản xuất 01 chiếc đồng hồ mất 2h công lao rượu cồn → nước Nhật có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất đồng hồ * Xác định lợi thế so sánh: ­ Ở nước Pháp: 1 chai rượu vang = 1/4 chiếc đồng hồ và 01 chiếc đồng hồ = 4 chai rượu vang. ­ Ở nước Nhật: 01 chai rượu vang = 3/2 chiếc đồng hồ và 01 chiếc đồng hồ = 2/3 chai rượu vang. → Giá tương đối của rượu vang tại Pháp thấp hơn tại Nhật vì tại Pháp 01 chai rượu vang = 1/4 chiếc đồng hồ  → Nước Nhật sau khi trừ tiêu dùng còn thừa 0,5 đồng hồ tương đương 01 giờ công lao động. * Thế giới: + Trước khi chuyên môn hóa: 2 rượu vang + 2 đồng hồ 4h (2 vang) + 6h (2 đồng hồ) = 10h + Sau khi chuyên môn hóa: 5 rượu vang + 2,5 đồng hồ nước 5h (5 vang) + 5h (2,5 đồng hồ) = 10h. => Sau khi chuyên môn hóa sản lượng của cố kỉnh giới tăng 3 rượu vang và 0,5 đồng hồ nước. ____________________ Bài 2. Các số liệu trong bảng dưới đây cho biết khoảng thời gian công lao động cần thiết đế sản xuất 1m vải và 1kg thép sinh sống Việt Nam và Nhật Bản Mặt mặt hàng Việt Nam Nhật Bản Vải 3h 2h Thép 5h 2,5h a. Xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của các nước. b. Xác định tỷ lệ trao đổi quốc tế hợp lý để 2 bên cùng có lợi. Bài làm cho a. Xác định lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của các nước. * Lợi thế tuyệt đối của hai nước: ­ Tại iệt Nam sản xuất 1m vải mất 3h. ­ Tại Nhật Bản sản xuất 1m vải mất 2h.

Xem thêm: Quả Yuzu Là Gì - Trái Cây Có Múi Từ Nhật Bản

→ Nhật Bản là nước có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất vải vóc, vì sản xuất 1m vải chỉ mất 2h so với Việt Nam là 3h. ­ Việt Nam sản xuất 1kg thép mất 5h. ­ Nhật Bản sản xuất 1kg thép mất 2,5h. → Nhật Bản là nước có lợi thế tuyệt đối trong sản xuất thnghiền, vì sản xuất 1kg thép chỉ mất 2,5h so với Việt Nam là 5h. *Lợi thế so sánh: Tỷ lệ trao đổi nội địa cùa 2 nước như nhau: ­ Tại Việt Nam: 1m vải = 3/5kg thép và 1kg thép = 5/3m vải vóc. ­ Tại Nhật Bản: 1m vải = 2/2,5kg thép và 1kg thép = 2,5/2m vải vóc. → Việt Nam là nước có lợi thế trong sản xuất vải vì: tại Việt Nam 1m vải = 3/5kg thxay 3/5 kg thép. Chỉ trao đổi theo phần trăm này thì thương mại mới xảy ra vì đem lại lợi ích cho cả 2 nước, ngoài tỷ lệ này, lợi ích chỉ thuộc 01 mặt, bên còn lại sẻ từ chối trao thay đổi. _______________ Bài 3. Trong điều kiện các yếu tố không giống ko đổi, tỷ giá USD/VND sẽ thay đổi thế nào trong các trường hợp sau: a. Tốc độ tăng thu nhập quốc dân của Việt Nam cao hơn của Mỹ b. Lạm phát ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ c. Mức lãi suất của VND cao hơn của USD tại Việt Nam d. Mỹ tăng nguồn FDI vào Việt Nam Bài làm Trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi, tỷ giá USD/VND sẽ thay đổi như sau: a. Tốc độ tăng thu nhập quốc dân của Việt Nam cao hơn của Mỹ thì tỷ giá USD/ VND sẽ giảm do sức mua của VND tăng nhanh hơn USD b. Lạm phát ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ thì tỷ giá USD/ VND tăng do sức mua của VND giảm nhanh hơn USD. c. Mức lãi suất của VND cao hơn của USD tại Việt Nam, cầu về USD sẽ giảm do đó giá USD giảm, tỷ giá USD/VND sút d. Mỹ tăng nguồn FDI vào Việt Nam, làm tăng nguồn cung USD, kéo theo xu hướng giảm tỷ giá USD/ VND. Bài 4. Tại ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giữa đồng tiền của Canada (CAD) và đồng USD, giữa USD và VND được niêm yết như sau: CAD/ USD = 0,936/ 46 và USD/ VND = 21000 / 500. Hãy xác định tỷ giá CAD/VND ( mang đến Mk và Bk)? Bài có tác dụng Theo bài ra ta có: CAD/USD= 0,936/46 , suy ra: CAD/USD = 0,936 (Mn) / 0,946 (Bn) Và USD/CAD = (1/0,946) (Mn)/ (1/0,936) (Bn) Tức là: ­ Có 1 CAD thì ngân hàng mua vào 0,936 USD và bán ra 0,946 USD. ­ Có 1USD thì ngân hàng mua vào 1/0,946 CAD và bán ra 1/0,936 CAD. USD/VND = 21000/500, → USD/VND = 21000 (Mn) / 21.500 (Bn) Và VND/USD = (1/21500) (Mn) / (1/21000) (Bn) Tức là: ­ Có 1USD thì ngân hàng mua vào 21000 VND và bán ra 21500 VND. ­ Có 1VND thì ngân hàng mua vào 1/21500USD và bán ra 1/21000 USD. * Hành vi của khách có VND cần mua CAD (mua khách): Theo tỷ giá trên, ta có: ­ Khách dùng VND để mua USD: Bn (USD/VND), vậy: Để mua 1USD khách mất 21.500 VND: 1USD = 21.500VND ­ Sau đó khách đổi USD sang CAD: Mn(USD/CAD) Để thiết lập 1CAD khách hàng mất 1/0,946 USD: 1USD= 1/0,946 CAD = 1,05708 CAD Vậy Mk (CAD/VND) = Bn (USD/VND) / Mn (USD/CAD) = 21500/1,05708 = đôi mươi.339 → 1CAD = đôi mươi.339 VND * Hành vi khách có CAD cần mua VND (bán khách) ­ Khách đổi từ CAD sang USD: Bn (USD/CAD) Để sở hữu 1USD khách mất 1/0,936 CAD: 1USD = 1/0,936 CAD = 1,06837 CAD Sau đó khách đổi USD sang VND: Mn (USD/VND) 1USD = 21000 VND Vậy Bk (CAD/VND) = Mn(USD/VND)/ Bn(USD/CAD) = 21000/1,06837 = 19.656 → 1CAD = 19656 VND. __________________________ 5. Một hàng hóa có giá tại Mỹ là 5USD, tại VN có giá 110000 VND, tỷ lệ lạm phát tại Mỹ là 15%, tại VN là 10% a. Tính Er ( USD/VND)? b. Từ kết quả của phần trên, hãy chỉ ra tác động của tình hình tài chính của một quốc gia đến sức mua của đồng tiền nước đó. Bài có tác dụng Theo bài toán ra ta có: Er (USD/VND) = 110000/5 = 22000 → 1USD = 22000 VND Vì tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam là 10%: CPId = 110% = 1,1 Tỷ lệ lạm phát ở Mỹ là 15%: CPIf = 115% = 1,15 Vậy tỷ giá hối đoái thực tế là: Er (USD/VND) = En (USD/VND) x (CPId/CPIf) = 22000 x (1,1/ 1,15) = 21.043 Vậy 1USD = 21.043 VND b. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam là 10% thấp hơn so với ở Mỹ là 15% Và Er (USD/VND) = 21.043 
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *