Hãy khoanhvào 1/3 số quả cam của hình A cùng 1/4 số tam giác của hình B.

Bạn đang xem: Các bài toán nâng cao lớp 2 có lời giải

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được đánh đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

Câu 5:Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a. …… : 5 = 5

b. …… : 4 = 4

c. …… : 3 = 3

Câu 6:Có 35 học sinc xếp thành hàng, mỗi hàng có 5 học sinc . Hỏi gồm bao nhiêu hàng?

Câu 7:Trong lớp có 32 học sinc, 4 học sinc ngồi thông thường một bàn. Hỏi cần bạo nhiêu bàn?

Câu 8:Tìm nhị số có thương bằng 2 cùng gồm tích bằng 8.

Câu 9:Viết phnghiền phân tách có thương bằng số phân chia và tổng của số phân tách cùng thương bằng số bị phân chia.

Câu 10:Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy bao gồm 16 chân trâu. Hỏi gồm từng nào bé trâu?

Câu 11:Dũng có một số bi, Hùng đến Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng gồm. Hỏi số bi Dũng gồm trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

Đáp ánToán xuất xắc cùng cực nhọc lớp 2:

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen chiếm 1 tháng 5 số chấm tròn vào hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được tô đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

Câu 5:

a. 25 : 5 = 5

b. 16 : 4 = 4

c. 9 : 3 = 3

Câu 6:

Số sản phẩm tất cả tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Câu 7:

Số bàn để học sinch trong lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Câu 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 : 2 = 2

Vậy 2 số cần tìm kiếm là 2 cùng 4.

Câu 9:

Ta tất cả phép phân chia 4 : 2.

Câu 10:

Mỗi con trâu có 4 chân, vậy số trâu gồm tất cả là:

16 : 4 = 4(nhỏ trâu)

Đáp số: 4 con trâu

Câu 11:

*

Số bi Dũng có trước đây bằng 1/2 số bi Dũng hiện bao gồm.

Đề số 2


Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.

Xem thêm: Onecoin Là Gì - Có Nên Đầu Tư Không

Hãy viết các số tất cả hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã mang đến.

Bài 4.

Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu, biết rằng tuổi bổ là 46?

Bài 5.

Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

Đáp án

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + 20 + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (trăng tròn – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số bao gồm nhị chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của mẹ Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Đề số 3

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm xa. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b. x + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Tìm 2 số bao gồm tổng và hiệu đều bằng 95.

b. Tìm 2 số gồm tích cùng thương đều bằng 5.

Bài 4:Nhà Hoa gồm số con gà với số thỏ bằng nhau. Tìm số con kê cùng số thỏ bên Hoa. Biết tổng số chân kê cùng chân thỏ là 42 chân.

Bài 5:Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không ai trồng cây trùng với thương hiệu của bản thân cả”. Hỏi bạn làm sao đó trồng cây nào?

Đápán

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

= (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 55

Bài 2:Tìm x:

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

(x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24

x × 3 + 6 = 24

x × 3 = 24 - 6

x × 3 = 18

x = 18 : 3

x = 6

b. x + x + 8 = 24

2 × x + 8 = 24

2 × x = 24 - 8

2 × x = 16

x = 16 : 2

x = 8

Bài 3:

a. 2 số đó là 0 cùng 95 do 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95

b. 2 số đó là một trong cùng 5 bởi vì 5 x 1 = 5; 5 : 1 = 5

Bài 4:

Giải

Vì số con kê bằng số thỏ đề xuất ta nhóm 1 nhỏ thỏ + 1 nhỏ con kê vào 1 nhóm

Vậy 1 team tất cả số chân con kê cùng chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì mỗi nhóm có một nhỏ con kê với 1 nhỏ thỏ cần 7 nhóm tất cả 7 bé kê cùng 7 bé thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 5:

Giải

Dựa vào lời nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không ai trồng cây trùng với thương hiệu của mình cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai cùng ko trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai không trồng cây mai với không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *