chôn cất·giấu đi·dập·an táng·bít đi·chôn vùi·phủ đi·quên đi·choân caát

*

*

Why this revolutionary idea remained buried beneath the dust and cobwebs of Hank"s retìm kiếm, I couldn"t tell you.

Bạn đang xem: Bury là gì


Tại sao phát minh tuyệt vời này lại nằm dưới lớp vết mờ do bụi của không ít nghiên cứu của Hank, tôi thiết yếu nói được.
The sarcophagus was empty, however & it remains unclear whether the site was ransacked after burial or whether King Sekhemkhet was buried elsewhere.
Tuy nhiên, mẫu quách này lại trống trống rỗng, và vẫn không rõ liệu là vị trí này kế tiếp đã biết thành giật phá hay là vua Sekhemkhet đã làm được chôn chứa ở ở đâu không giống hay là không.
The burning wood was to be placed on the grave sầu, the liquor was to lớn be sprinkled on the grave, và the young dog was khổng lồ be buried alive sầu near the grave sầu.
Miếng mộc cháy đề nghị để lên trên ngôi chiêu mộ, phải rưới rượu bên trên tuyển mộ cùng đề nghị chôn sống nhỏ chó nhỏ sát bên chiêu mộ.
I don"t know if you can"t see what"s going on, or if you just don"t want to lớn but Cobb has some serious problems that he"s tried khổng lồ bury down there.
Tôi đắn đo là anh ko phân biệt điều đã ra mắt, xuất xắc là anh không muốn... dẫu vậy Cobb gồm có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà anh ấy vẫn cầm cố chôn giấu.
The minor district was created on 1 July 1997, when the four tambons Thung Khao Luang, Thoet Tnhì, Bueng Ngam, & Mabố were split off from Thawat Buri District.
Tiểu thị trấn đã được lập ngày ngày 1 mon 7 năm 1997, lúc tứ tambon Thung Khao Luang, Thoet Tnhị, Bueng Ngam và Mabố được tách ra từ Thawat Buri.
But the thing that really amazed me, that I had no idea, was that you could suffer in this way & then have sầu your whole experience, your story, denied, buried & forgotten.
Nhưng điều thực sự làm tôi sửng sốt nhưng mà thiết yếu tôi cũng không hiểu biết nhiều, đó là bạn cũng có thể gian khổ mang lại vậy với rồi, tất cả đòi hỏi, mẩu truyện của doanh nghiệp bị lắc đầu, chôn vùi, cùng quên lãng.

Xem thêm: Nightmare Là Gì - Nghĩa Của Từ Nightmare


Cleopatra was then allowed khổng lồ embalm and bury Antony within her tomb before she was escorted lớn the palace.
Cleopatra tiếp đến đã có được chất nhận được ướp xác với chôn cất Antonius bên trong lăng mộ của bà trước lúc bà được hộ tống tới hoàng cung.
Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2006. ^ Bury, J.B., A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene, Vol.
Although Bury"s guilt was not in doubt, Dundee had a history of opposition to lớn the death penalty and The Dundee Courier printed an editorial the day after his execution decrying the "judicial butcheries" of capital punishment.
Mặc mặc dù tội lỗi của Bury không hề nghi hoặc gì nữa, Dundee sẽ bao gồm một lịch sử dân tộc bội nghịch đối án xử quyết và tờ The Dundee Courier đã in một bài buôn bản luận tức thì ngày hôm sau thời điểm ông ta tulặng án "án tử hình" về án xử quyết.
I suspect they would tell me that there was no way khổng lồ identify my personal garbage, that it had been reclaimed và buried long ago.
Tôi cho rằng bọn họ đã bảo tôi rằng không tồn tại biện pháp gì để nhận thấy rác rến của riêng rẽ tôi, chính vì nó đã trở nên chuyển đổi cùng chôn từ thời điểm cách đây rất lâu.
Romanos died in June 948, and was buried as the other members of his family in the church of Myrelaion.
Romanos mất hồi tháng 6 năm 948, và được chôn cất nlỗi các member khác của gia tộc tận nơi thờ Myrelaion.
This means I use satellite images & process them using algorithms, and look at subtle differences in the light spectrum that indicate buried things under the ground that I get lớn go excavate và survey.
Nó Có nghĩa là tôi dùng ảnh của vệ tinh cùng xử lí bọn chúng bởi thuật toán thù An-go-rít. tôi chú ý vào đa số sự khác nhau tinh clinkerhq.com trước đèn quang phổ, làm lòi ra hầu hết vật dụng được chôn dưới đất cùng tôi rất có thể đào lên cùng lập địa đồ dùng.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *