Blown away giờ Anh là gì

1. “Hang in there”
If someone is having difficulties or experiencing a bad situation, telling them to “hang in there” means “keep trying; don’t give sầu up; be patient và things will eventually get better.

Bạn đang xem: Blown away là gì

Nếu ai kia gặp khó khăn giỏi trải qua trường hợp xấu, bạn cũng có thể hễ vi ên họ bằng các trường đoản cú “hang in there” nghĩa là “nỗ lực lên”, “đừng bỏ cuộc”, nhẫn nhịn thì sẽ có hiệu quả tốt.

VD:– In the second half, we just had to hang in there.

2. “My new job rocks! / rules!”
Saying something rocks or rules means it’s really great, awesome, wonderful.Lúc nói chiếc nào đấy “rocks” tốt “rules”, nghĩa là ai đang Cảm Xúc thứ kia khôn cùng tuyệt đối hoàn hảo.

VD:– Hey there Joe – you rock!

3. “blow me away”
If something blows you away, it means it completely amazed you.Nếu đồ vật gì đấy “blow you away”, nghĩa là máy kia thực thụ rất rất đáng quá bất ngờ.

VD:– The new technology blew me away = I was blown away by the new technology.

4. “I missed the boat on that one.”
If you miss the boat, it means you are too late to lớn get an opportunity, so you thua kém the chance lớn participate.Nếu bạn “miss the boat”, Có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ một cơ hội nào đó vì chưng quá chậm chân.
5. “We got off on the wrong foot.”
To get off on the wrong foot means to start something in a bad way. It is often used when two people meet for the first time và have sầu some sort of misunderstanding or disagreement, or their first impression of each other was not a nice one.

Xem thêm:

“To get off the wrong foot”, bước ra nhầm chđậc ân là bước đầu thao tác gì một phương pháp đen đủi. Nó cũng hay được sử dụng khi hai người gặp gỡ nhau thứ nhất va tất cả một số hiểu nhầm hoặc sự không tương đồng, hoặc ấn tượng thứ nhất của mình về nhau không tốt.

VD:– Holly’s new secretary really got off on the wrong foot by being rude khổng lồ visitors.

6. “Everybody was freaking out.”
“To freak out” means to panic or become very upset or agitated.“To freak out” tức là bối rối hoặc bị kích cồn hoặc cảm giác khôn cùng buồn
7. “I haven’t done this in a long time. I’m rusty.”
You can say “I’m rusty” when you used khổng lồ have good skills or ability to vị something, but you haven’t done this activity in a long time. Now you’re not as good at it, because you are out of practice.Quý Khách nói cách khác “I’m rusty” Lúc từng có khả năng hoặc kĩ năng làm làm gì đấy, tuy vậy vị thừa thọ không tạo ra sự nay khả năng của công ty không còn giỏi nhỏng xưa nữa.
8. “Things are still up in the air.”
The expression “up in the air” means that plans are still undecided or uncertain; nothing is confirmed.Cụm từ bỏ này tức là kế hoạch vẫn không được đưa ra quyết định, không chắc chắn là, chưa xuất hiện gì được xác nhận cả.
9. “We all have sầu to pitch in.”
To pitch in means to lớn join an effort và help with something, usually a project that has multiple people working on it.“To pitch in” nghãi là tsi mê gia vào trong 1 cuộc giúp sức hoặc cố gắng nỗ lực nào đó, thông thường là tmê man gia vào một dự án chỗ có khá nhiều người vẫn thuộc làm cho.
10. “I’m beat. Time to hit the saông chồng.”
Saying you are “beat” is a slang way khổng lồ say you’re tired, & hit the sack means khổng lồ go lớn bed.Nói “I’m beat” là một cách thông thường nhằm cho thấy ai đang khôn cùng mệt mỏi. Còn “hit the sack” tức thị “go to bed” – “đi ngủ”.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *