used to lớn describe jewellery or decoration that attracts attention because it is very noticeable cùng looks expensive:

Bài Viết: Bling là gì

Những cách nhìn của những ví dụ không diễn tả ý kiến của các căn chỉnh viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép. Indeed, paying homage to lớn fashion is a major contribution whether it is “bling” jewellery, baggy jeans, etc., or displaying the “in-yer-face” attitude. The first 100 dolls in the 2005 version came with a special small đá quí chip in his bling necklace. Excessive consumerism và an obsession with bling are certainly not confined to lớn any particular demographic. In his hands, abandoned debris or kitsch is quixotically plasticized inlớn a brvà of postminimalist sculpture with a seductive sầu touch of bling. He”s the kind of kid who gets his allowance in cash, not stoông xã options; finding himself amid all this bling với stardom is intimidating. Likewise, hip hop culture has popularised the slang term blingbling, which refers to lớn ostentatious display of jewellery by men or women. In this game you play one on one matches against other ballers to lớn gain points which you can use to buy cars, bling, clothes etc.


Bạn đang xem: Bling là gì

*

*

*

*

Thêm công năng có ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của người sử dụng thực hiện ứng dụng form search tìm miễn phí tổn của Shop chúng tôi.Tìm kiếm vận dụng trường đoản cú điển của công ty chúng tôi ngay bây giờ cùng chắc chắn rằng các bạn không thời điểm như thế nào trôi mất từ 1 đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng cách thức nháy đúp con chuột Những ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Những nguyên tắc thực hiện


Xem thêm: " Undo Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Undo, Từ Undo Là Gì

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Bling Là Gì – Nghĩa Của Từ Bling

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://clinkerhq.com Bling Là Gì – Nghĩa Của Từ Bling


Related


About The Author
*

Là GìE-Mail Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu tên của mình, email, với website trong trình ưng chuẩn này mang đến lần comment tiếp nối của tôi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *