Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ clinkerhq.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Beep là gì

lớn make a high, brief, mechanical sound or series of sounds, or cause a device to lớn make such a sound:
For production, the first beep occurred after 3 seconds, and subsequent beeps after intervals of 5.5-6 seconds.
For production, the first beep occurred after 3 seconds; subsequent beeps occurred after 2-3-second intervals.
The overall beeps và the monodic, but vivid talk is interpunctuated by digital audio from traffic lights.
Memories were left in the familiar manner of an answerphone message after a beep, and visitors were asked khổng lồ hang up when they had finished.
Other common non-speech sounds, such as lip smacks, coughs or breath noises & door slams or beeps may also be included as distinct elementary units.
Passing by in the very early hours of the morning, drivers would beep at each palaver tree for clients.
Clicks và beeps indicate changes and selections made through a graphic interface and confirm for the player that a button has been activated.
Các cách nhìn của các ví dụ không mô tả quan điểm của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *