Trích từ bỏ tài liệu

Choose the best answer

Nội dung thiết yếu

Trích từ bỏ tài liệuA. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢISo sánh hơn trong giờ anh1. Cách dùngSo sánh hơn trong giờ anh2. Công thứcSo sánh hơn vào giờ anh3. Các ngôi trường thích hợp tính từ bỏ bất quy tắcSo sánh hơn trong giờ anh✅ Những bài tập câu đối chiếu vào giờ Anh gồm câu trả lời – các bài tập luyện ngữ pháp … vndoc › Tiếng Anh › các bài tập luyện ngữ pháp tiếng Anhbài tập về So sánh trong Tiếng Anh rất giỏi tất cả lời giảiVideo liên quan

1:Mary is the……….in her class

A:tall B: tallest C:taller D: the taller

2: In Viet Nam, it is normally……………. in the South than in the North.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về so sánh trong tiếng anh

hot B. hotter C. hotchạy thử D. hoter

3: The food is …………… than the last time I ate it.

badder B. bad C. worse D. worst

4: Ho Chi Minh đô thị is ………….. than Hanoi.

big B. bigger C. biggest D. biger

5: Children often learn very ……………….. things around them.

quickly B. quicker C. quickest D. quick

6:She can not sing …………… but she can play the piano beautifully

good B. best C. goodly D. well

7: Jaông chồng is now …………….. than he used lớn be.

happy B. happier C. happiest D. happyer

8.The tourist company was ………….. down the street than I had thought

farther B. far C. farer D. farest

9.He tried very ……….. but still failled the exame.

hardly B. hard C. harder D. hardest

10.Detective sầu books are………………… than science fiction ones.

more interesting B. interestingly C. interstinger D. interesting

11.Lan is ………………. than her sister.

lazy B. lazily C. lazier D. lazilier

12.He feels ……….. than last year because his study results are …………………

happy/ good B. happier/ gooder

more happy/more good D. happier/better

13.He is …………. maths than any other subjects.

better B. more good C. goodlier D. gooder

14.Phuong can speak English ……….. than Minh.

more fluent B. fluently C. fluent D. more fluently

15.Cinderrella danced …………… than any other girls the ball.

A.more graceful B. gracefuler C. gracefully D. more gracefully

16.Chemistry is …………….. than physics.

easy B. easily C. easier D. more easily

17.Rabbits run……………… than tortoises.

Xem thêm: Sacrifice Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Sacrifice

fast B. fastly C. fastlier D. faster

18.She can pronounce English words …………. than she could last term.

correctlier B . more correct C. more correctly D. correcter

19.The country is ………….. than the thành phố.

quieter B . more quiet C. more quietly D. quietlier

trăng tròn.In this class , the students are talking …………… than the teacher.

loudly B. more loud C. loudlier D. louder.

21.I can learn a subject …………… if I like it & ………… if I don’t like it.

good/ bad B. better/ worse C. better/ badlier D. gooder/worse

She is the most …………….. girl in our class.

intelligent B. intelligenthử nghiệm C. tall D. tallest

That T­shirt is the …………… we have sầu in stochồng.

big B.bigger C. small D. smallest

This hat is the ……………… of all.

expensivest B. more expensive sầu C. cheapest D. cheaper

Food becomes ………….. during the time of the flood.

more scarcer B. most scarce C. scarcest D. scarce

26.Lan is the most ……………. student in my class.

hard­work B. hard­working C. good D. best

This book is the ………………… of all

bored B.boring C. more boring D. most boring

She has ……….. books than I vì.

A least B. fewer C. more few D. fewest

He finished the test …………..of all.

rapidly B. the most rapidly C. most rapidly D. more rapidly

Many chemicals react ……………..in acid solutions

A . more quick B. more quickly C. quicklier D. as quickly more

Xem tiếp bài bác vào serie

Bài trước: 50 Câu hỏi trắc nghiệm thành ngữ (idioms) Tiếng Anh bao gồm đáp án Bài tiếp theo: 100 các bài luyện tập trắc nghiệm vướng mắc đuôi (tag questions) Tiếng Anh tất cả đáp án

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢISo sánh hơn trong giờ anh

1. Cách dùngSo sánh hơn trong tiếng anh

So sánh rộng thường được thực hiện mang đến việc đối chiếu 2 giỏi những vật/bạn với nhau (với phần đa trường hợp so sánh 1 trang bị cùng với toàn diện ta cần sử dụng đối chiếu nhất)

2. Công thứcSo sánh hơn trong giờ anh

*So sánh rộng cùng với tính từ ngắn thêm và trạng trường đoản cú ngắn:S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounVí dụ: This book is thicker than that one. *So sánh rộng cùng với tính tự lâu năm với trạng từ dài:S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ PronounVí dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me. Lưu ý:So sánh rộng được nhấn mạnh vấn đề nguyên tố bởi phương pháp thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Các ngôi trường thích hợp tính trường đoản cú bất quy tắcSo sánh rộng trong tiếng anh

Tính từ Dạng so sánh rộng Good/ well Better Many/ much More Little Less Far Farther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng ra) Near Nearer Late Later Old Older (về tuổi tác)

Elder (về cấp bậc rộng là tuổi tác) Happy Happier Simple Simpler Narrow Narrower Clever Cleverer

Mời đa số chúng ta thiết lập về Những bài tập trắc nghiệm câu so sánh vào giờ Anh bao gồm giải đáp bởi VnDoc học hỏi ѵà đăng mua nhằm mục đích mục đích mang tới cho hầu hết các bạn nguồn tư liệu ôn tập…

các bài luyện tập về So sánh vào Tiếng Anh cực tốt gồm lời giải

Trang trước

Trang sau

1. So sánh bằng

Dùng nhằm đối chiếu 2 bạn, đồ vật, hiện tượng kỳ cục bao gồm tính tương tự, kiểu như nhau

Đối với một số loại đối chiếu này, toàn thể chúng ta không yêu cầu khác nhau tính từ bỏ ngắn cùng dài

– Cấu trúc (với tính từ): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun

Ví dụ: Lan is as young as Hoa. (Lan thì bằng tuổi Hoa.)

– Cấu trúc (với danh từ bỏ đếm được):

S + V + as many + plural noun + as + noun/ pronoun/ Clause

Ví dụ: My brother has as many toys as me. (Anh trai tôi có tương đối nhiều vật dụng nghịch như tôi.)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về clinkerhq.com

clinkerhq.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích.

tỷ số bóng đá

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia. |


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2022 BY clinkerhq.com