Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ clinkerhq.com.

Bạn đang xem: Association là gì

Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


The AARPhường, the American Association of Retired Persons, is a huge organization with millions of members.

Xem thêm: Sá»± Khã¡C BiệT GiữA Spearmint Là Gì ? Những Tác Dụng Thần Kì Của Peppermint


(written abbreviation especially US assn, written abbreviation especially US Assn, written abbreviation Assoc)
a group of people or organizations who work together for a particular purpose, often used in the names of particular organizations:
Manchester Business School, in association with the Chartered Institute of Marketing, offers a top kinh doanh qualification for professionals.
While associations are more visible, low-protệp tin activity by individual business players has been geared towards influencing the policymaking process from within.
Efforts lớn calculate the level of price tư vấn for rice required the government to elicit cost of production data from the agricultural associations.
As regards psychological distress, no association was found with decision latitude, while conflicts at work increased the risk of psychological digăng tay.
They both joined religious associations that re-created & reinforced the intimacy of an imagined but bygone village community.
Supervised learning of pattern associations via locamenu representations was (re)shown to be self-organizing, stable, và plastic.
This makes it difficult lớn implement the idea that associations apply lớn increasingly complex representations.
The inclusion of the terms representing associations allows for the infection with multiple species khổng lồ be non-independent.
The associations that this random input produces are consequently weakened, và the process is repeated many times with different kinds of random input.
In other words, although the strict style always carried symbolic associations of law and order, this law had different implications at different times.
Such symbolic associations are "ideological" through and through, though this latter word is problematic.
The question of succession prompted families engaged in the same occupation khổng lồ khung an association that controlled members" marriages và inheritances.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu đạt ý kiến của những biên tập viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press giỏi của các bên cấp phép.

association

Các trường đoản cú thường xuyên được sử dụng cùng với association.


This is most obviously true of the rights of freedom of association, thought, expression, and religion.
Những ví dụ này từ clinkerhq.com English Corpus cùng từ các nguồn bên trên web. Tất cả hầu như chủ ý trong số ví dụ không diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press tuyệt của fan cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *