Andehit và Xeton phần nhiều là những phù hợp hóa học hữu mà lại trong phân tử tất cả đựng team chức, so với Andehit là đội -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- link thẳng cùng với 2 nơi bắt đầu hidro cacbon.

Bạn đang xem: Andehit là gì


Vậy Andehit cùng Xeton tất cả phương pháp cấu tạo rõ ràng thế nào, tính chất chất hóa học của andehit và xeton tất cả gì khác cùng với những hidrocacbon khác. Chúng đươc ứng dụng vào nghành nghề gì cùng biện pháp pha chế Andehit - Xeton như vậy nào? chúng ta hãy cùng mày mò cụ thể qua bài viết dưới đây.

A. ANDEHIT

I. Andehit - Định nghĩa, phân loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

- Định nghĩa: Anđehit là phù hợp hóa học hữu cơ cơ mà phân tử tất cả nhóm -CH=O link với cội hiđrocacbon, với H hoặc với nhau.

- Công thức cấu trúc andehit: 

*

- Nhóm -CH=O là team chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng thể của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên ổn dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): thường được sử dụng Khi viết phản nghịch ứng cháy.

• CxHy(CHO)z tuyệt R(CHO)z: hay được sử dụng khi viết làm phản ứng xảy ra sinh sống nhóm CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): hay được sử dụng khi viết phản ứng cùng H2, cùng Br2,...

2. Phân một số loại andehit

- Dựa theo kết cấu của gốc hiđrocacbon, bạn ta phân chia anđehit với xeton thành ba loại: no, không no với thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O"> ở trong loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc một số loại anđehit không no,

C6H5-CH=O nằm trong nhiều loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 ở trong các loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc các loại xeton thơm,...

3. Danh pháp - Cách Hotline tên andehit

a) Tên rứa thế

- Tên sửa chữa thay thế = Tên hiđrocacbon tương ứng + al

b) Tên thường

- Tên thường xuyên = Anđehit + Tên axit tương ứng

Tên axit (nuốm hậu tố "ic" bằng "anđehit")

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% Điện thoại tư vấn là: Fomalin tốt fotháng.

II. Tính hóa học đồ dùng lý, tính chất chất hóa học, pha trộn và vận dụng Andehit

1. Tính chất thứ lý của andehit

- Chỉ có HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn sót lại rất nhiều là chất lỏng.

- Anđehit tất cả ánh sáng sôi tốt hơn Ancol tất cả cân nặng phân tử tương tự nhưng cao hơn so với hidrocacbon tất cả thuộc số nguim tử C trong phân tử.

2. Tính hóa chất của andehit

a) Andehit công dụng cùng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*
 R(CH2OH)x

* Crúc ý: Trong phản bội ứng của anđehit cùng với H2: Nếu cội R tất cả những link pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit tất cả tính lão hóa.

b) Andehit chức năng với AgNO3/NH3 (Gọi là phản bội ứng tcố kỉnh bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- Phản ứng chứng minh anđehit gồm tính khử với được dùng để nhận ra anđehit.

- Riêng HCHO tất cả phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chú ý: Phản ứng tổng thể ngơi nghỉ bên trên vận dụng cùng với anđehit không có nối bố ở đầu mạch. Nếu bao gồm nối cha nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối tía cũng trở nên thay thế bởi Ag.

- Các đặc điểm của phản nghịch ứng tchũm gương của anđehit:

+ Nếu nAg = 2nanđehit → anđehit trực thuộc nhiều loại solo chức và không hẳn HCHO.

+ Nếu nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg > 2nlếu láo hợp các anđehit 1-1 chức thì hỗn hợp kia tất cả HCHO.

+ Số đội CHO = nAg/2nanđehit (nếu vào hỗn hợp không có HCHO).

- Một số nhiều loại hóa học khác cũng có chức năng tđắm đuối gia làm phản ứng tcụ gương gồm:

+ HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các hóa học HCHO, HCOOH, HCOONH4 lúc phản ứng chỉ tạo nên các chất vô cơ.

+ Các tạp chức có cất đội chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit tất cả bội nghịch ứng lão hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa hoàn toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- Nếu đốt cháy anđehit cơ mà nCO2 = nH2O thì anđehit trực thuộc các loại no, 1-1 chức, mạch hsinh hoạt.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* Phản ứng thoái hóa không trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*
 R(COOH)x

- Đối cùng với bài bác tân oán oxi hóa anđehit thành axit nên chú ý định luật pháp bảo toàn khối lượng trong quy trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 sống nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng để làm nhận ra anđehit.

* Crúc ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 hay được triển khai vào môi trường thiên nhiên kiềm phải có thể viết bội phản ứng bên dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản bội ứng này.

e) Phản ứng cùng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- Nếu anđehit còn có link pi sống gốc hiđrocacbon thì xảy ra bên cạnh đó phản nghịch ứng cộng Br2 vào link pi kia.

3. Điều chế andehit

a) Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*
 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol không bền

- Cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*
 CH­3CHO

- Thủy phân este của ancol ko bền tương thích (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Tbỏ phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số bội nghịch ứng đặc biệt

2CH3OH + O2 

*
2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

*
 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

*
 2CH3CHO

4. Nhận biết Anđehit

- Tạo kết tủa sáng bóng loáng cùng với AgNO3/NH3.

- Tạo kết tủa đỏ gạch men cùng với Cu(OH)2 ngơi nghỉ nhiệt độ cao.

Xem thêm: Zinc Oxide Là Gì, Nghĩa Của Từ Oxide, Zinc Oxide Là Gì

- Làm mất màu dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO phản nghịch ứng cùng với dung dịch Brom tất cả khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được dùng đa số nhằm cấp dưỡng poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), dùng vào tổng phù hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Dung dịch 37 - 40% của fomandehit trong nước gọi là fotháng xuất xắc fomalin dùng để làm ngâm xác động vật hoang dã, thuộc da, tẩy uế, vô trùng...

- Axetandehit được dùng đa số nhằm tiếp tế axit axetic.

B. XETON

I. Xeton - khái niệm, danh pháp

1. Xeton là gì?

- Định nghĩa: Xeton là thích hợp hóa học hữu cơ mà phân tử gồm đội chức -C(=O)- link thẳng cùng với 2 nguim tử C.

- Công thức cấu tạo của xeton: 

*

- Công thức tổng quát của xeton đối kháng chức bao gồm dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp - giải pháp Call tên xeton

a) Tên vậy thế

 - Tên sửa chữa = Tên hidrocacbon + số chỉ địa điểm C vào team CO + on

b) Tên gốc - chức

 - Tên gốc chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính Hóa chất, ứng dụng với pha chế Xeton

1. Tính hóa chất của Xeton

a) Phản ứng cùng với H2/Ni, t0 tạo ra ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2  R1-CHOH-R2

 

*
 + H2  

- Xeton không tồn tại phản ứng tcố kỉnh gương, ko bội nghịch ứng với Cu(OH)2 sinh hoạt ánh nắng mặt trời cao, ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom nlỗi anđehit.

b) Phản ứng cố kỉnh ngơi nghỉ gốc hidrocacbon địa điểm bên cạnh đội CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (gồm CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO  RCOR’ + Cu + H2O

 + CuO  CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế gián tiếp qua ancol không bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung cấp axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được dùng làm dung môi vào cấp dưỡng nhiều Hóa chất.

- Axeton còn là hóa học đầu để tổng hòa hợp các hóa học hữu cơ quan trọng đặc biệt khác.

C. các bài luyện tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế làm sao là anđehit? Viết phương pháp cấu tạo của những anđehit bao gồm bí quyết phân tử C4H8O với Điện thoại tư vấn thương hiệu bọn chúng.

* Lời giải bài 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong Công thức phân tử C4H8O bắt buộc gồm nhóm chức andehit -CH=O, đội chức này link thẳng với nguyên ổn tử cacbon(1) hoặc nguyên tử hiđro.

- CTCT của anđehit bao gồm phương pháp phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc

*
 : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng những phương trình hóa hoc:

 Merã → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* Lời giải bài xích 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Phương trình chất hóa học của dãy gửi hóa:

 CH4 + Cl2 

*
 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH  CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO  HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2

*
 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml hỗn hợp fomanđehit 5% cùng 1,0 ml hỗn hợp NaOH 10,0% vào ống thử, tiếp đến thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4với rung lắc hầu hết cho đến Khi xuất hiện kết tuả. Đun lạnh phần dung dịch bên trên, thấy gồm kết tủa màu đỏ gạch ốp của Cu2O. Giải thích hợp hiện tượng kỳ lạ phân tích cùng viết pmùi hương trình hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Lúc nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì gồm kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- khi đun cho nóng phần trên ống thử bên trên ngọn gàng lửa đèn đụng thì gồm kết tủa đỏ gạch men xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam hỗn hợp anđehit axetic công dụng với dung dịch AgNO3 vào NH3 (đủ) chiếm được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ dùng % của anđehit axetic vào hỗn hợp sẽ sử dụng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương trình phản bội ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 

*
% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam hỗn hợp nhì anđehit tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng của anđehit no, đối kháng chức, mạch hở công dụng cùng với bạc nitrat vào dung dịch ammoniac (lấy dư) nhận được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định bí quyết phân tử, viết cách làm kết cấu với hotline thương hiệu các anđehit.

*Lời giải bài xích 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Call cách làm tầm thường của anđehit là: (n≥0) 

  + 2AgNO3 + 3NH3 →

*
 + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có: 

*

⇒ Kăn năn lượng trung bình của andehit: 

*

*
 (vậy n=1 với n = 2)

⇒ 2 anđehit tiếp đến nhau là : CH3CHO (etanal) cùng C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa không trọn vẹn etilen (bao gồm xúc tác) nhằm pha chế anđehit axetic chiếm được các thành phần hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat vào NH3 cho đến khi phản nghịch ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương thơm trình hóa học của các làm phản ứng xảy ra.

b. Tính công suất của quá trình thoái hóa etilen.

* Lời giải bài xích 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

- Pmùi hương trình phản nghịch ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- Hỗn hòa hợp X gồm: CH2=CH2 và CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài bác ra, ta có: 

*
 và 
*

- Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (trong X) = nX - nCH3CHO = 0,1 - 0,075 = 0,025 (mol).

⇒ Hiệu suất của phản bội ứng: 

*
% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hnghỉ ngơi tất cả tỷ lệ khối lượng C và H theo lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số tương đối của X so với oxi bằng 2,25

a. Tìm phương pháp phân tử của X

b. X ko công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhưng lại lúc công dụng với hidro hình thành X1. X1 chức năng được cùng với natri giải pngóng hidro. Viết phương pháp kết cấu va call tên của thích hợp hóa học X?

* Lời giải bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài bác ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

- Mặt khác: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

- điện thoại tư vấn phương pháp phân tử của X là CxHyOz

- Ta bao gồm tỉ số: 

*
*

⇒ Công thức đơn giản và dễ dàng duy nhất của X là C4H8O

- Gọi phương pháp phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ Công thức phân tử của X là C4H8O

b) X không công dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3, Khi công dụng với hiđro hình thành X1, X1 tác dụng natri giải phóng hiđro ⇒ X là xeton

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *