Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự clinkerhq.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: American là gì

Most of the differences between the English of the UK (which we shall gọi BrE) và the English of North America (which we shall gọi AmE) are vocabulary differences & differences in pronunciation & spelling. However, there are some differences in the way grammar is used. Almost all of the structures in this book are used in both varieties, but there are often differences in how common a structure is in one variety or the other. There are fewer differences in writing than in speaking. …
Question tags are much more comtháng in BrE than in AmE, but a wide range of question tags are used in both varieties: …
Here are some common differences between British & American English spelling. A good learner’s clinkerhq.com will give sầu information about other spelling differences: …
*

*

*

*

Xem thêm:

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *