Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: All the rage là gì

*
*
*

rage
*

rage /reidʤ/ danh từ cơn thịnh nộ, cơn giận dữto lớn fly inyo a rage: nổi xung, nổi cơn thịnh nộlớn be in a rage with someone: nổi xung với ai cơn dữ dội (nhức...); sự cuồng bạo; sự kịch liệt (của trận chiến đấu...)the rage of the wind: cơn gió dữ dộithe rage of the sea: biển hễ dữ dộithe rage of the battle: trận đánh đấkhối u ác tính liệt tính đam mê mê; sự đắm say, sự mê cuồng (vật gì...)khổng lồ have a rage for hunting: say mê mê săn uống bắn mốt phổ cập, kiểu mẫu thông dụng, loại vừa lòng thị hiếu; bạn được người đời yêu chuộng một thờiit is all the rage: mẫu đó thay đổi cái mốt thịnh hành thi hứng; cảm giác mãnh liệt nội hễ từ nổi cơn thịnh nộ, nổi xung, giận điên lênlớn rage against (at) someone: nổi xung lên với ai nổi cơn kinh hoàng (gió, sóng...); hoành hành (bệnh dịch...); ra mắt kịch liệt (cuộc chiến đấu...)the wind is raging: gió thổi dữ dộithe sea is raging: biển khơi rượu cồn dữ dộithe battle had been raging for two days: trận chiến đấu ra mắt khốc liệt vào nhì ngàythe cholera is raging: bệnh dịch tả sẽ hoành hànhkhổng lồ rage itself out: nguôi dần, lắng xuống, nhẹ đithe storm has raged itself out: cơn bâo đang lắng xuống
Lĩnh vực: y họccơn thịnh nộ, cơn gíận dữ
*

Xem thêm:

*

*

rage

Từ điển Collocation

rage noun

1 great anger

ADJ. blind, cold, icy, pure | helpless, impotent burning with impotent rage | pent-up, suppressed

QUANT. fit, burst He punched the wall in a fit of rage.

VERB + RAGE be beside yourself with, be boiling/burning with, be choked with, be filled with, be full of, be purple/red/trắng with, be rigid/stiff with, be shaking/trembling with, feel, seethe with He glared at me, quite beside himself with rage. ‘How dare you!’ she said, her voice choked with rage. | vent The people vented their rage on government buildings. | control, master He managed lớn master his rage.

RAGE + VERB build up She felt the rage building up inside her. | erupt His rage suddenly erupted. | subside His rage was beginning to subside.

PREP.. with ~ She was speechless with rage. | ~ at boiling with rage at the unfairness of it all

PHRASES a bellow/cry/roar/shout of rage He gave sầu a roar of rage & punched me in the face. | tears of rage

2 sudden display of great anger

ADJ. blind, terrible, towering | jealous | drunken She smashed up his oto in a drunken rage.

VERB + RAGE be in, fly into, get in If something"s too difficult she gets in a rage.

PREPhường. in a ~ She killed hyên ổn in a rage of despair. | ~ about He was in a towering rage about his lost watch. | ~ at He flew inkhổng lồ a rage at the insult. | ~ of He left in a rage of humiliation.

Từ điển WordNet


n.

a state of extreme anger

she fell inlớn a rage and refused to answer

violent state of the elements

the sea hurled itself in thundering rage against the rocks

v.

be violent; as of fires & stormsfeel intense anger

Rage against the dying of the light!


English Synonym and Antonym Dictionary

rages|raged|ragingsyn.: anger craze delirium excitement fad fashion fit frenzy furor mania passion storm style violenceant.: calm compose
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *