Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú clinkerhq.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Alfresco là gì

Its especially famous hawker food, many served al fresco, strongly features noodles, spices, & fresh seafood.
There are several restaurants next to lớn the beach where meals featuring these can be eaten "al fresco" (at tables outside) in the sea breezes.
There is currently a revitalisation scheme under way và include converting this area khổng lồ al fresco dining for night shoppers.
This included an al fresco theatre, an industrial hall, a ballroom (later used as a skating rink), a scenic railway, a rustic mill và water-wheel và a speedway traông xã.
The 16-hectare mall houses a 300-seat food court, al fresco dining outlets, fashion boutiques, specialty shops, banks, an amusement center, service outlets & cellphone và gadget shops.
There they would squat every few miles on the road having al fresco meals and enjoying the beauties of their surroundings.
So, if one does something that is wrong but it is done openly, that misgovernment al fresco is all right; but if one does something else, it is absolutely wrong.
We take our portable sets on picnics, và set up al fresco wireless receiving stations without any thought that we are doing so unfairly.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên clinkerhq.com clinkerhq.com hoặc của clinkerhq.com University Press xuất xắc của những công ty cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn clinkerhq.com English clinkerhq.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *