Câu trả lời được tuyệt đối cất ban bố chính xác với an toàn, được xác nhận hoặc vấn đáp vày các Chuyên Viên, thầy giáo hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.


*

Đáp án: <1),,,left< eginarrayl x = - fracpi 4 + kpi ,,,\ x = k2pi \ x = fracpi 2 + k2pi endarray ight.left( k in Z ight)> Giải ham mê các bước giải: <eginarrayl 1),,left( 1 + sin ^2x ight)cos x + left( 1 + cos ^2x ight)sin x = 1 + sin 2x\ Leftrightarrow cos x + sin ^2xcos x + sin x + cos ^2xsin x = 1 + 2sin xcos x\ Leftrightarrow left( cos x + sin x ight) + sin xcos xleft( sin x + cos x ight) = left( sin x + cos x ight)^2\ Leftrightarrow left( sin x + cos x ight)left( 1 + sin xcos x - sin x - cos x ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl sin x + cos x = 0,,,,,left( 1 ight)\ 1 + sin xcos x - sin x - cos x = 0,,,,left( 2 ight) endarray ight.\ left( 1 ight) Leftrightarrow sqrt 2 sin left( x + fracpi 4 ight) = 0\ Leftrightarrow x + fracpi 4 = kpi Leftrightarrow x = - fracpi 4 + kpi ,,,left( k in Z ight)\ left( 2 ight) Leftrightarrow sin x + cos x - sin xcos x - 1 = 0,,,left( * ight)\ Dat,,,sin x + cos x = t,,,left( - sqrt 2 le t le sqrt 2 ight)\ Rightarrow t^2 = 1 + 2sin xcos x\ Rightarrow sin xcos x = fract^2 - 12.\ Rightarrow left( * ight) Leftrightarrow t - fract^2 - 12 - 1 = 0 Leftrightarrow 2left( t - 1 ight) - left( t - 1 ight)left( t + 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left( t - 1 ight)left( 2 - t - 1 ight) = 0 Leftrightarrow left( t - 1 ight)left( 1 - t ight) = 0\ Leftrightarrow t = 1,,left( tm ight) Leftrightarrow sin x + cos x = 1\ Leftrightarrow sqrt 2 sin left( x + fracpi 4 ight) = 1 Leftrightarrow sin left( x + fracpi 4 ight) = frac1sqrt 2 \ Leftrightarrow left< eginarrayl x + fracpi 4 = fracpi 4 + k2pi \ x + fracpi 4 = frac3pi 4 + k2pi endarray ight. Leftrightarrow left< eginarrayl x = k2pi \ x = fracpi 2 + k2pi endarray ight.,,,left( k in Z ight). endarray>


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *